Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Brief bij overlijden van mgr. Jos Lescrauwaet msc

lescrauwaet202 edited edited 640x527Op 19 november jl. overleed op 90 jarige leeftijd mgr. Jos Lescauwaet msc, oud-hulpbisschop van het bisdom Haarlem. Mgr. Lescrauwaet was een alom geliefde bisschop en theoloog met een groot hart voor de oecumenische samenwerking. Hij doceerde oecumenica in Tilburg en Leuven en was in de jaren zeventig  lid van het Hoofdbestuur van de St. Willibrordvereniging. Hieronder publiceren we de brief van mgr. dr. Jozef Punt over het overlijden van mgr. Jos Lescrauwaet aan de gelovigen van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Broeders en Zusters,

Op de avond van dinsdag 19 november ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Mgr. dr. Josephus Franciscus Lescrauwaet MSC. Van oktober 1983 t/m maart 1995 was hij hulpbisschop van ons bisdom. Hij is overleden in de leeftijd van 90 jaar. Mgr. Lescrauwaet werd geboren in Amsterdam op 19 juni 1923. Luthers gedoopt werd hij op latere leeftijd katholiek en trad hij in bij de paters Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus.

Hij volgde zijn noviciaat in Berg en Dal. In de oorlogsjaren deed hij de priesterstudie, eerst in Stein (filosoficum) en vervolgens in Raalte (theologicum). Hij werd priester gewijd op 12 september 1948, en oefende zijn pastoraat uit in de parochies van Arnhem. Hij doceerde aan het grootseminarie van zijn congregatie, aan de theologische faculteit van de universiteit van Tilburg en aan de faculteit Godgeleerdheid van de katholieke universiteit van Leuven. Tijdens de Particuliere Synode van de Nederlandse Bisschoppen in Rome, in januari 1980, was Mgr. Lescrauwaet bijzonder secretaris.

Hulpbisschop en spirituaal

lescrauwaet2Op 19 oktober 1983 werd hij door Paus Johannes Paulus II tot hulpbisschop benoemd van ons bisdom en titulair bisschop van Turres Concordiae. Op 14 januari 1984 ontving hij zijn bisschopswijding uit handen van Mgr. H. Bomers die eveneens in het najaar van 1983 tot bisschop van Haarlem was benoemd. In 1986 werd hij tevens benoemd tot Groot-Officier van de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. Op 22 maart 1995 werd hem door de Paus eervol ontslag verleend als hulpbisschop en vicaris-generaal. Hij ging wonen in het St. Janscentrum in 's-Hertogenbosch, waar hij tot 2001 spirituaal was en vanwaar uit hij nog vele jaren lessen, retraites en lezingen gaf. Tevens was hij pastoraal betrokken in en rond de St. Janskathedraal.

De laatste jaren werd hij vanwege zijn ouderdom verzorgd in kloosterbejaardenoord van zijn congregatie in Tilburg, maar bleef, scherp van geest, zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de Kerk. Mgr. Lescrauwaet was een echte Amsterdammer met een uitstekend gevoel voor humor. Dat hield hem zeker op de been in de polarisatiejaren waarin hij hulpbisschop was.

Warm en opgewekt

Binnen en buiten ons bisdom was hij geliefd door zijn sympathieke uitstraling en vriendelijkheid, maar ook door zijn manier van verkondigen in woord en schrift. Daarin lag zijn bijzondere kracht, alsmede ook in zijn inzet voor de oecumene. Niet voor niets werd hij in 1967 benoemd in de internationale theologencommissie en was hij vele jaren lid van de Willibrordvereniging. Hij had ook een bijzondere klik met de jeugd en werd daarom veel gevraagd als vormheer in ons bisdom.

Velen zullen in hem een authentiek priester en warme en opgewekte persoonlijkheid hebben herkend. Kenmerkend voor deze doctor in de theologie zijn de woorden die hij vaak zelf aanhaalde: 'ik hou van de wetenschap, maar ben geen wetenschapper, ik ben priester.' Zo heb ik hem ook persoonlijk gekend, en als zijn opvolger in ons bisdom zoveel goeds over hem gehoord.

Met u bid ik dat Mgr. Lescrauwaet opgenomen mag zijn in de vrede en de rust van het hemels Vaderhuis, in dankbare herinnering voor wat hij voor de Kerk in Nederland en bijzonder voor ons bisdom gedaan heeft. Moge hij, zijn bisschopsspreuk indachtig: Redite ad Cor, 'Keer terug naar het Hart', nu rusten in de vrede bij het Hart van de verrezen Heer.

Afscheid

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 23 november a.s. om 10.30 uur in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan de Evangelist te 's-Hertogenbosch. Voorafgaand aan de uitvaart is er van 08.00 uur tot 10.00 uur gelegenheid om afscheid van Mgr. Lescrauwaet te nemen in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te 's-Hertogenbosch.

Priesters en diakens die willen concelebreren resp. assisteren kunnen zich omkleden in bovengenoemd seminarie. U wordt wel gevraagd eigen liturgische kleding mee te brengen.
Om 10.20 uur zal de stoet zich naar de Kathedraal begeven.

In gebed en dankbare herinnering verbonden, teken ik met vriendelijke groet,

Mgr. dr. J.M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI