Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Concilie van Trente in Leuven

TrentekleinOp 4 december 2013 zal het 450 jaar geleden zijn dat het Concilie van Trente (1545-1563) plechtig werd afgesloten. Deze vergadering van kardinalen, bisschoppen en theologen kwam samen tijdens drie verschillende zittingsperioden, verspreid over maar liefst achttien jaar. Het doel was de katholieke kerk van binnenuit te hervormen, en tegelijkertijd haar leer en religieuze praktijken af te bakenen ten opzichte van de protestanten.

De invloed van Trente ging echter verder dan het louter kerkelijke vlak. Het herwonnen zelfbewustzijn onder katholieken kwam tot uiting in een flamboyante barok, in een Rubensiaans kleurenpalet, maar eveneens in sacrale klanken. Tot diep in de twintigste eeuw was de geest van Trente voelbaar aanwezig in leer en ritueel, beeld en klank. Juist daarom verdient het concilie opnieuw de aandacht.Op internationaal vlak heeft de KU Leuven, samen met andere partners, het voortouw genomen voor een wetenschappelijke revaluatie van dit concilie. Daarnaast wil ze het brede publiek tijdens een concert laten proeven van de sfeer van Trente.

Uitvoerige informatie over het internationale symposium over het Concilie van Trente dat van 4-6 december in Leuven wordt gehouden vindt u op de site van de KU Leuven

Naar de site over het Concilie van Trente van de KU Leuven

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI