Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Paus tijdens vigilie: het Kruis is Gods antwoord op geweld

paus franciscus 2Paus Franciscus is zaterdagavond ter afsluiting van de door hem uitgeroepen Dag van Vasten en Gebed voorgegaan in een avondwake voor de vrede in Syrië, het Midden-Oosten en heel de wereld. De vigilie vond plaats op het Sint-Pietersplein waar tienduizenden de paus in gebed vergezelden. Niet alleen katholieken, maar ook andere christenen, moslims en joden voelden zich door de oproep van de paus aangesproken. Zo nam Yaha Pallavicini, een moslimleider in Italië, met geloofsgenoten deel aan de wake.

Rozenkrans, aanbidding en metten

De vigilie werd om 19.00 uur geopend met de hymne Veni Creator. Daarna plaatsten Zwitserse gardisten de icoon Maria Salus Populi Romani naast het altaar. Daarop volgde het rozenhoedje, waarbij de vijf zogeheten
Blijde Geheimen werden overwogen. Na het Salve Regina en de Litanie van Loreto hield de paus een
homilie. Vervolgens werd het Allerheiligste Sacrament op het altaar uitgesteld. Alle gelovigen brachten toen tientallen minuten in stil gebed door. Na een serie Bijbellezingen, voorbeden en gezangen, begon de zondagse Lezingendienst van het Getijdengebed. Daarna volgde wederom een langdurige eucharistische aanbidding in stilte. De paus  zegende om 22.50 uur de gelovigen met het Allerheiligste. Na enkele smeekgebeden sloot Franciscus de
vredeswake af door de gelovigen te bedanken voor hun aanwezigheid en hun gebed.

Oorspronkelijke vrede

In zijn homilie sprak Franciscus onder meer over de oorzaken van de verstoring van de oorspronkelijke, door God bedoelde vrede. "Als de mens alleen aan zichzelf denkt, aan zijn eigen belangen en zichzelf in het middelpunt plaatst, als hij zichzelf toestaat om bedwongen te worden door de afgoden van overheersing en macht, als alle relaties kapot zijn en alles verwoest is, dan worden de deuren van geweld, onverschilligheid en conflict geopend", zei de paus.

'Het is mogelijk'

Volgens Franciscus is het mogelijk om de oorspronkelijke wegen van vrede te bewandelen. "Ja, het is mogelijk voor
iedereen! Ik zou willen horen dat wij vanavond, waar ook ter wereld, uitschreeuwen: 'Ja, het is mogelijk voor iedereen!' Of zelfs beter: ik zou willen dat wij allemaal, van de kleinste tot de grootste, ook zij die landen regeren, antwoorden: 'Ja, wij willen het!'."

Kruis

Zonder namen te noemen sprak de paus op indirecte wijze kritische woorden jegens de mogendheden die militair in de burgeroorlog van Syrië willen interveniëren. "Hoezeer wens ik dat alle mannen en vrouwen van goede wil naar het Kruis zouden kijken, ook al is het maar voor heel even. Daar zien we Gods antwoord: geweld wordt niet met geweld beantwoord; dood wordt niet met de taal van de dood beantwoord. In de stilte van het Kruis houdt het wapengekletter op en wordt de taal van verzoening, dialoog en vrede gesproken."

Angelustoespraak

Voorafgaande aan de wake hoorden priesters in de Colonnade van het Sint-Pietersplein biecht. Een kwartier voor aanvang werd de tekst van de Angelustoespraak van afgelopen zondag voorgelezen. Daarin deed de paus een krachtige oproep tot vrede en riep hij 7 september uit tot Dag van Vasten en Gebed.

Elders in de wereld

Overal ter wereld zijn zaterdag gebedsdiensten voor de vrede gehouden. Zo was er in Assisi, de stad van Sint Franciscus, een grote vredesmanifestatie. Ook in Nederlandse parochies werd er gebeden voor de vrede in Syrië en het Midden-Oosten. In Syrië zelf kwamen Melkitsiche katholieken in hun kathedraal in Damascus bijeen.

Dit bericht is overgenomen van de site www.rkk.nl. Op deze site is een reeks berichten over Syrië opgenomen

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI