Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Eenheid in Verscheidenheid

Oosterse

Katholieke

Kerken

Zondag voor de Oosterse Kerken

15 mei 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Ecumenical Covenanting

convenantenVorig jaar lanceerde de Raad van Kerken de campagne Bundel de krachten in een convenant. Een convenant is een schriftelijke overeenkomst waarin plaatselijke geloofsgemeenschappen met elkaar afspreken wat ze op oecumenisch gebied samen gaan doen. De taakgroep die de Raad van Kerken in stelde om het sluiten van convenanten te begeleiden organiseert op 26 september 2013 een symposium.

 

 

Schots voorbeeldsmyth

Br. Stephen Smyth fms, algemeen secretaris van de Action of Churches Together in Scotland (ACTS), is de belangrijkste spreker op het symposium. Hij zal vertellen over zijn ervaringen met het ontwikkelen van convenanten in het Verenigd Koninkrijk. Ook zal hij spreken over  de methode van het contextuele bijbelstudie in relatie tot de convenanten

Br.Stephen Smith fms is lid van congregatie van de Maristen, een Rooms-katholieke congregatie die zich vooral toelegt op het onderwijs. Smits heeft een lange ervaring in het middelbaar onderwijs en in het onderwijs aan volwassenen. Hij was zeven jaar werkzaam voor Churches Together in Glasgow en is al vele jaren lid van een oecumenische studiegroep die zich bezighoudt met contextueel bijbellezen. 

Leger des Heils

Het symposium wordt op donderdagmiddag 26 september in Almere gehouden in het gebouw van het Leger des Heils. Deelname is gratis. Aanmelding vooraf bij het secretariaat van de Raad van Kerken,  

Meer over het symposium vindt u in bijgaande folder.

 

 

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI