Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Wat maakt de Kerk katholiek?

vonarxIn het nieuwe nummer van Perspectief zet de Zwitserse oud-katholieke theoloog Urs von Arx zijn visie uiteen op de katholiciteit van de Kerk. Von Arx is een prominent lid van de internationale commissie voor de dialoog tussen rooms-katholieken en oud-katholieken. De relatie tussen universeel en lokaal is één van de belangrijkste open vragen die opgelost moeten worden op de weg naar het herstel van de volledige kerkgemeenschap.

 

Wisselende perspectieven

Het artikel van Von Arx vormt een brug naar de bijdrage van Kyrill Hovorun, die een originele visie geeft op de relatie tussen de regionale en universele Kerk in de huidige orthodox-katholieke dialoog. Hovorun sprak deze lezing uit op het symposium 'Wisselende perspectieven. Russische orthodoxie, Rooms-katholicisme en de oecumene' dat het tijdschrift Pokrof (een andere uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene) op 26 november 2012 in Hernen organiseerde. Ook de artikelen van Alfons Brüning, Michiel Peeters en Theodoor van der Voort zijn vruchten van dit symposium. Alfons Brüning schetst het brede historische kader van de betrekking tussen de Rooms-katholieke en Russisch-orthodoxe Kerk. Michiel Peeters geeft tegen de achtergrond van zijn ervaringen in Rusland inzicht in de bijzondere positie die de Rooms-katholieke Kerk in dit land inneemt. Theodoor van der Voort doet het omgekeerde; hij vertelt in zijn artikel hoe de Russisch orthodoxe Kerk in Nederland haar weg vindt en zich verhoudt tot de oecumenische samenwerking.

Recensies

Drie boekbesprekingen zullen uw leeshonger mogelijk nog aanwakkeren. Mgr. Gerard de Korte heeft een sympathieke en lovende recensie geschreven over de vorig jaar verschenen Christelijke Dogmatiek van Cees van der Kooi en Gijs van den Brink; Gied ten Berge richt de aandacht op een prachtig boek van William Cavanaugh over de mythe van religieus geweld; Eduardo Echevrria, ten slotte, schreef een gepassioneerde reactie op George Weigel's Evangelical Catholicism.

Het tijdschrift Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en wordt gratis beschikbaar gesteld ter bevordering van oecumenische reflectie en uitwisseling. U kunt het werk van de vereniging steunen met  een gift of door lid of donateur te worden.

Pokrof2013-3

De vier bijdragen van het symposium ''Wisselende Perspectieven. Russische Orthodoxie, Rooms-katholicisme en de oecumene' zijn in verkorte vorm gepubliceerd in het nieuwe nummer van het tijdschrift Pokrof

Losse nummers van Pokrof zijn a € 5,-- te verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging. Een jaarabonnement kost € 20,--. In het jubileumjaar kost een kennismakingsabonnement van 5 nummers € 15,--.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 3 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI