Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Uit Liefde voor God

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Wat maakt de Kerk katholiek?

vonarxIn het nieuwe nummer van Perspectief zet de Zwitserse oud-katholieke theoloog Urs von Arx zijn visie uiteen op de katholiciteit van de Kerk. Von Arx is een prominent lid van de internationale commissie voor de dialoog tussen rooms-katholieken en oud-katholieken. De relatie tussen universeel en lokaal is één van de belangrijkste open vragen die opgelost moeten worden op de weg naar het herstel van de volledige kerkgemeenschap.

 

Wisselende perspectieven

Het artikel van Von Arx vormt een brug naar de bijdrage van Kyrill Hovorun, die een originele visie geeft op de relatie tussen de regionale en universele Kerk in de huidige orthodox-katholieke dialoog. Hovorun sprak deze lezing uit op het symposium 'Wisselende perspectieven. Russische orthodoxie, Rooms-katholicisme en de oecumene' dat het tijdschrift Pokrof (een andere uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene) op 26 november 2012 in Hernen organiseerde. Ook de artikelen van Alfons Brüning, Michiel Peeters en Theodoor van der Voort zijn vruchten van dit symposium. Alfons Brüning schetst het brede historische kader van de betrekking tussen de Rooms-katholieke en Russisch-orthodoxe Kerk. Michiel Peeters geeft tegen de achtergrond van zijn ervaringen in Rusland inzicht in de bijzondere positie die de Rooms-katholieke Kerk in dit land inneemt. Theodoor van der Voort doet het omgekeerde; hij vertelt in zijn artikel hoe de Russisch orthodoxe Kerk in Nederland haar weg vindt en zich verhoudt tot de oecumenische samenwerking.

Recensies

Drie boekbesprekingen zullen uw leeshonger mogelijk nog aanwakkeren. Mgr. Gerard de Korte heeft een sympathieke en lovende recensie geschreven over de vorig jaar verschenen Christelijke Dogmatiek van Cees van der Kooi en Gijs van den Brink; Gied ten Berge richt de aandacht op een prachtig boek van William Cavanaugh over de mythe van religieus geweld; Eduardo Echevrria, ten slotte, schreef een gepassioneerde reactie op George Weigel's Evangelical Catholicism.

Het tijdschrift Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en wordt gratis beschikbaar gesteld ter bevordering van oecumenische reflectie en uitwisseling. U kunt het werk van de vereniging steunen met  een gift of door lid of donateur te worden.

Pokrof2013-3

De vier bijdragen van het symposium ''Wisselende Perspectieven. Russische Orthodoxie, Rooms-katholicisme en de oecumene' zijn in verkorte vorm gepubliceerd in het nieuwe nummer van het tijdschrift Pokrof

Losse nummers van Pokrof zijn a € 5,-- te verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging. Een jaarabonnement kost € 20,--. In het jubileumjaar kost een kennismakingsabonnement van 5 nummers € 15,--.

Volledige Agenda > 

15
sept
Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse

17
sept
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

19
sept
Landelijk Dienstencentrum PKN
Een studiemiddag van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van

19
sept
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Hierbij de aankondiging van het najaarsseizoen 2019 van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in

28
sept
Ichtuskerk Amersfoort
Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek? Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort 10.00-16.00 uur Thema: De kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Teun van der Leer zei Meer
  Dank je wel Geert voor je heldere reactie. 2 weken geleden
 • Marcel Poorthuis zei Meer
  Dat het de redactie niet is opgevallen zegt al heel wat over die 'spirituele oecumene'!
  Iets anders... 3 weken geleden
 • Idelette Otten zei Meer
  Waarde Geert
  ‘Waar het gesprek over zou moeten gaan’.
  Nieuwsgierig begon ik te lezen. Maar... 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Evenwichtige reactie. Maar het had de redactie toch ook zelf kunnen opvallen dat weinig vrouwelijke... 3 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI