Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Leerhuis Den Bosch over Bergrede

mini Church-Fathers-a-miniature-from-Svyatoslavs-Miscellany-wikimedia editedDe nieuwe jaargang van Bēt Drāshā ~ Oosters christelijk Leerhuis in 's-Hertogenbosch, gaat het komende najaar over Jezus' Bergrede, zoals we die vinden in het Nieuwe Testament. Al eeuwen lang een aansprekend thema. Zie hier voor het volledig programma. Hieronder een korte presentatie van de leergang 2013 'De Bergrede'.

Jezus' Bergrede uit het Matteüsevangelie (en de zogeheten Veldrede uit Lucas) is de 'grondwet' geworden van het christelijk handelen, of liever: zijn grondinspiratie bij uitstek.

 

Bergrede in oosters christendom

De Vroege Kerk nam de radicale appèls erin uitermate serieus, evenals ook latere oosterse auteurs dat deden. In talloze teksten hebben zij zich met de Bergrede beziggehouden.

Bij ons in het westen

Hoe zat dat in het westen, bij mensen als Augustinus of later Luther en de doperse Menno Simons? En wellicht nog belangrijker: hoe zit dat bij ons, hier en nu? Genoeg stof voor het inmiddels al weer zevende Bēt Drāshā ~ Oosters christelijk Leerhuis, een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk  Den Bosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Vijf avonden

Het betreft vijf donderdagavonden van 19.45-22.15 uur in het najaar, plus – voor wie wil – een bezoek aan een Oosterse parochie inclusief dienst. De data zijn 19 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november en 12 december, met een facultatief bezoek aan een Armeense zondagsdienst in Almelo

Thema's en auteurs

Thema's uit de Bergrede (Mt 5-7, Luk 6), zoals de Zaligsprekingen, 'zout der aarde, licht der wereld', geen eden mini 23b picture-1 vroeg byzantijns editedzweren, vijandsliefde en vrede komen ter sprake. En dit bij verschillende – bekende en minder bekende - oosterse christelijke auteurs zoals Johannes Chrysostomus, Efrem, Nerses Shnorhali, Afrahat, Mandakuni en Tolstoj. Daarbij maken we ook de uitstapjes naar het westers christendom, een Latijnse kerkvader en enkele Hervormers. Kernvraag voor toen en nu: Hoe serieus neem je de Bergrede?

Welkom

Het Leerhuis is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het Bêt Drâshâ-team, bestaande uit ds Paul van der Waal, mevr. Aline Verbaas en Leo van Leijsen (coördinator), heet u van harte welkom in het nieuwe seizoen. Het leerhuis vindt plaats in het Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA in 's-Hertogenbosch. De kosten zijn € 60 (incl. reader), voor het bezoek € 10 extra.

Opgeven en informatie:

Zie hier voor het volledige programma.

Foto's:
- Kerkvaders op een miniatuur van een Russisch handschrift uit de 11e eeuw. (Foto van Wikipedia Commons)
- Vroeg-Byzantijns mozaïek met de Bergrede.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 6 dagen geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI