Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De Katholieke Hervorming en haar uitstraling

concilie van Trente KOD 1569 sHert 1 640x503In het kader van Refo500 organiseren de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Tilburg School of Catholic Theology op 15 oktober 2013 in Utrecht een symposium over het Concilie vanTrente (1545-1563). Theologen en historici uit Nederland en België zullen in gaan op de betekenis van het Concilie van Trente voor de Katholieke Kerk en in relatie tot de Reformatie. 

 

Katholieke Hervorming

Trente1De besluiten van het concilie van Trente waren eeuwenlang van grote betekenis voor de Rooms-katholieke Kerk. Het zorgde voor een verheldering van de geloofsleer, gaf de aanzet tot betere opleidingen voor priesters en het catechetisch onderricht. Het concilie van Trente mag daarom met recht het concilie van de Katholieke Hervorming genoemd worden.

Leerveroordelingen

Tegelijkertijd stond het concilie in het teken van de reactie op de Reformatie. Op het concilie werden in 126 stellingen onderdelen van de protestantse leer als dwaling aangemerkt. Om die reden kan het concilie ook worden aangemerkt als het hart van de Contrareformatie. Tot diep in de 20e eeuw werden de verhoudingen tussen katholieken en protestanten hierdoor bepaald.

Het Concilie van Trente (1545-1563) is één van de algemene of oecumenische concilies. Het wordt gewoonlijk als 19e geteld en duurde van 1545 tot 1563 met drie zittingsperiodes: 1545-1547, 1551-1552 en 1562-1563. Het had tot doel de misstanden en misbruiken binnen de Katholieke Kerk aan te pakken. Ook moest duidelijkheid worden geschapen omtrent verschillende door de protestanten betwiste geloofspunten. Het concilie werd in Trente, zetel van het prinsbisdom Trente, bijeengeroepen door Paulus III (1545), voortgezet door Julius III (1551) en door Pius IV bekrachtigd (1563). Het vond met opzet zo noordelijk in Italië plaats om calvinistische en lutherse waarnemers in staat te stellen aanwezig te zijn.

Programma

Het programma van het symposium vindt u in de folder die u als bladerboek bekijken,
of download de PDF.

 

Het symposium wordt op 15 oktober 2013 gehouden in het auditorium van het Museum Catharijneconvent. Deelname kost € 20,-- (incl. lunch), studenten (€ 10,--). Aanmelding en betaling vooraf bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene via .

 

 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 6 dagen geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI