Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Russisch orthodoxe aartsbisschop bezoekt Kardinaal Eijk

bisschop simonAarts­biss­chop Simon (Ichou­nine) van de Russisch-Orthodoxe kerk te Bel­gië en Ned­er­land bracht op 13 mei een ken­nis­mak­ings­be­zoek aan de aarts­biss­chop van Utrecht, Willem kar­di­naal Eijk. Biss­chop Simon woont in Brus­sel en werd vergezeld door zijn vic­aris Grig­ory Kras­notsve­tov, woonachtig te Rot­ter­dam, en pas­toor Ste­fan Bakker van de Russisch-Orthodoxe parochie te Amers­foort. Kar­di­naal Eijk werd vergezeld door biss­chop Van den Hende van Rot­ter­dam (bisschop-referent voor de oec­umene) en mgr. Woorts.

De ont­moet­ing begon met een gebed in de St. Willi­brord­kapel van het biss­chop­shuis aan de Maliebaan. Nadat kar­di­naal Eijk een gebed tot de Heilige Geest in het Ned­er­lands had uit­ge­spro­ken zong biss­chop Simon met zijn priesters een Rus­sisch lied ter ere van de ver­rezen Heer Jezus Chris­tus. Aanslui­tend werd tij­dens een warme maaltijd verder ken­nis met elkaar gemaakt en infor­matie over elka­ars bis­dom­men uit­gewis­seld. Zo vertelde aarts­biss­chop Simon over de vele vluchtelin­gen die hun kerken bezoeken en hoe dankbaar hij is voor de steun die hij ondervindt van zowel de Bel­gis­che als de Ned­er­landse rooms-katholieke biss­chop­pen en parochies. (Bron: aartsbisdom Utrecht)

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI