Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Verenigingsbestuur bezoekt Museum Catharijneconvent

Catharijneconvent'Onze tentoonstellingen hebben niet direct een oecumenische doelstelling, veeleer zijn onze uitgangspunten oecumenisch', aldus directeur Marieke van Schijndel van het Museum Catharijneconvent in het gesprek met het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Op 21 maart bracht het bestuur een bezoek aan het museum en sprak met de directeur over de oecumenische betekenis van dit nationale museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis.

 

Samenwerkingsverband

De ontvangst in het prachtige museum aan de Lange Nieuwestraat is uiterst hartelijk. Het gesprek vindt plaats in het sfeervolle museumrestaurant aan de pelgrimstafel. 'We hebben  vanwege verbouwingen op dit moment geen andere ruimte beschikbaar voor deze ontmoeting', zegt Van Schijndel. Ze vertelt met enthousiast over haarMariekevanSchijdel museum dat zich richt op het beheer en het behoud van het christelijk erfgoed. Met een collectie van zowel protestantse als katholieke kunst- en cultuurvoorwerpen is het museum uniek in de wereld. De bestuurlijke organisatie waarin verschillende kerken zijn vertegenwoordigd, is daar op afgestemd. Het museum is in 1971 ontstaan toen de bezittingen van drie kerkelijke musea (Aartsbisschoppelijk Museum, Bisschoppelijk Museum Haarlem en het Oud-Katholiek Museum) in permanente bruikleen werden ondergebracht bij de nieuw opgerichte Stichting Het Catharijneconvent. Onder deze Stichting vielen ook de collectie van de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst en de collectie Rijksmuseum Het Catharijneconvent, waarin de kunstwerken die eigendom waren van het Rijk waren ondergebracht. Binnenkort wordt het secretariaat van de Stichting Kerkelijke Kunstbezit in Nederland (SKKN) hier ondergebracht

Doelgroepen

19. Ikoon van de Kruisiging 526x640Het museum mag zich verheugen in een groeiende naamsbekendheid en stijgende bezoekersaantallen. De basis daarvoor zijn de vaste collectie en de aansprekende tentoonstellingen. Een prachtig voorbeeld daarvan was de tentoonstelling 'Ontsnapt aan de beeldenstorm' die momenteel te zien is in het museum van Aken.Op 10 april wordt de tentoonstelling 'Goddelijke inspiratie, Russische iconen ontmoeten westerse kunst geopend waar iconen uit het Moskouse Museum van Andrej Rublev en uit de collectie van het Museum Cathijnenconvent zelf zien zijn. Ook het doelgroepenbeleid is een factor van betekenis in de groei van de bezoekersaantallen. Gemikt wordt op oud en jong. De 55-plussers met interesse in kunst en cultuur vormen de eerste doelgroep. De generatie van dertigers en veertigers heeft het vaak veel te druk voor een museumbezoek. Het tweede speerpunt vormt het onderwijs. Van Schijndel vertelt dat het musum een onderwijsaanbod ontwikkeld heeft voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Scholen worden op verschillende manieren gestimuleerd om van het lesmateriaal gebruik te maken en met de klas een bezoek aan het museum te brengen. 'De educatieve functie van het museum neemt toe'. De derde doelgroep vormen jonge gezinnen. Door middel van speciale tentoonstellingen rond Sinterklaas, Kerstmis en (in de toekomst) Pasen hoopt het museum jonge gezinnen aan te trekken. Het bezoek aan het Museum Catharijneconvent is voor jong en oud een belevenis omdat het museum er in slaagt, zo bleek ons bij de rondleiding door een jonge gids Annabel, de prachtige collecties op een kundige, doch toegankelijke en enthousiaste wijze te presenteren. 

Afbeelding 1: Christus als Man van Smarten van Geertgen tot Sint Jans, eind 15de eeuw (© Museum Catharijneconvent).
Afbeelding 2: Directeur Marieke van Schijndel (midden) in gesprek met bestuursleden KVO
Abeelding 3: Icoon van de Kruisiging van Christus, 16e eeuw, Rusland, eind 15e -begin 16e eeuw, Rusland, Andrej Rublev Museum ((© Museum Catharijneconvent)

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI