Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Voortgangsbericht Iconenexpeditie

12 opstandiIn oktober 2012 ging in de St. Janskathedraal in 's-Hertogenbosch de Iconenexpeditie van start. In het kader van het Jaar van het Geloof maakte Geert Hüsstege twaalf iconen die als tentoonstelling door het land reizen. Zo'n 25 parochies doen er aan mee. De expeditie is nu enige tijd onderweg. Het is mooi om te zien dat er rondom de iconen verschillende initiatieven ontstaan zoals vieringen en meditaties en icoonschilderen voor kinderen.Iconen zien: beeldmeditatie

Soms krijg je onmiddellijk contact met een icoon, het is dan meteen raak. Dat kan soms gebeuren op een manier, waar geen woorden voor zijn, maar soms is het een duidelijke vraag of boodschap, die je als het ware kunt beluisteren. Het is een begin, want een icoon geeft ons steeds meer te zien of te beluisteren. Daarom is het goed om keer op keer terug te keren tot zo'n icoon. Langzamerhand gaat het beeld bij ons naar binnen. Zo zijn er in ons leven heel wat beelden bij ons binnengekomen en 'blijven hangen'. Het zijn voorstellingen, die invloed hebben op ons doen en laten, bijvoorbeeld God als een oude man met een baard. Vroeger kan dat een goede indruk op ons hebben gemaakt, maar later kan zo'n voorstelling onze omgang met God moeilijk of zelfs zinloos maken. In zo'n God kun je dan niet meer geloven.

Lees verder

Meditatieve viering rondom de Christus Iconen

Welkom in deze viering waarin de 12 Christus iconen van het jaar van het Geloof als uitgangspunt van overweging en gebed present gesteld worden. We hebben ervoor gekozen om zes iconen uitdrukkelijk present te stellen namelijk de geboorte iconen en de opstandigs iconen. De Aankondiging, de geboorte, de opdracht aan de linkerkant voor u en de kruisdood, de opstanding, en de begeestering van Pinksteren aan de rechterkant. De andere zes iconen over het openbare leven van Jezus zijn links opgesteld. Nadat we gebeden hebben rondom de zes iconen vieren we samen de eucharistie in de dienst van de tafel.

Lees verder

Kinderen en iconen

kindermiddag op 31 oktober 2012 in Schaijk 

icoon als stoepkrijttekening en op het brood

impressie van de locaties

van plank tot icoon

tekeningen van iconen - voor kinderen

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI