Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Hilde Kieboom en Kathleen Ferrier te gast in Den Bosch

Nederlands Hervormde Kerk den boschDonderdag 17 januari 2013 vindt er in 's-Hertogenbosch een oecumenische bijeenkomst plaats in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (20 t/m 27 januari 2013). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Classis 's-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom van 's-Hertogenbosch. 

Het motto van de Week van de Eenheid is dit jaar "Wandelen met God", met een verwijzing naar Micha 6, 6-8  ("je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.") We willen dit thema van rechtvaardigheid belichten met het oog op de situatie van de vluchtelingen in ons midden en de inzet voor en omgang met hen vanuit kerkelijke kring.

De samenkomst begint om 19.30 uur met een vesperviering in de St. Janskathedraal in 's-Herto­genbosch. De vespers zullen gezongen worden door een gelegenheidskoor. Degenen die hieraan mee willen doen worden verzocht op deze dag om 18.00 uur in de St. Janskathedraal te zijn voor een (eerste en laatste) repetitie

Daarna wordt het programma vervolgd in de Kerk van de Protestantse Gemeente met twee lezingen door mevr. Hilde Kieboom en mevr. Kathleen Ferrier.

Hilde Kieboom

kieboom

Mevr. Hilde Kieboom is voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen. Hilde Kieboom is al bijna 20 jaar actief in de samenleving op sociaal en religieus vlak. In 1985 richt­te zij in Antwerpen de Sint-Egidiusgemeenschap op, de Belgische tak van het Italiaanse Sant' Egidio dat ze twee jaar eerder in Rome had leren kennen. Tot op vandaag is zij voor België voor­zitter en bezielster van deze lekengemeenschap met steunpunten in Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Leuven, Louvain-la-Neuve en Brugge en in Nederland Den Haag en Amsterdam. Zij startte verschillende werkingen op in het kader van armoedebestrijding en jaarlijks zet Hilde Kieboom een aantal initiatieven op touw ter bevordering van een verdraagzame samenleving en het respect tussen de verschillende culturen in Antwerpen.

 

 

Kathleen Ferrierferrier

Mevr. Kathleen Ferrier (1957) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Van 1984 tot 1991 werkte ze in Chili als deskundige ontwikkelingssamenwerking, daarna tot 1994 in Brazilië. In 1994 keerde ze terug naar Nederland. Ze werd secretaris van de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN), een organisatie van migrantenkerken, en vanaf 1996 ook secretaris van de Latijns-Amerikaanse zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij was ondervoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mevrouw Ferrier is een dochter van oud-president Johan Ferrier van Suriname.

Programma

19.00 uur                    oecumenische vesperviering in de St. Jan
19.30 uur                    ontvangst in Grote Kerk met koffie 
19.50 uur                    lezing Hilde Kieboom 
20.20 uur                    lezing Kathleen Ferrier
20.50 uur                    pauze
21.10 uur                    gesprek met aanwezigen
21.55 uur                    afsluiting officiële gedeelte en gelegenheid tot ontmoeting

Toegang gratis

 

Volledige Agenda > 

22
mrt
Utrecht
Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorisch Onderzoek organiseert: Reis door licht en duisternis - Het mysterie van

08
mei
Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Dat kan. Stuur uw email adres s.v.p. naar dan sturen we het door aan... 3 dagen geleden
 • Hans Kragten zei Meer
  Ik zou graag in contact komen met pastor Van Doorn! Hij kent mij zeker nog van vroeger. Is dat nog mogelijk? 3 dagen geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
 • Idelette Otten zei Meer
  Onderaan pag. 47 is een zin weggevallen, nl.
  - van de Hervormde Kerk bleek te zijn en de termen... vrijdag 03 januari 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI