Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Hilde Kieboom en Kathleen Ferrier te gast in Den Bosch

Nederlands Hervormde Kerk den boschDonderdag 17 januari 2013 vindt er in 's-Hertogenbosch een oecumenische bijeenkomst plaats in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (20 t/m 27 januari 2013). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Classis 's-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom van 's-Hertogenbosch. 

Het motto van de Week van de Eenheid is dit jaar "Wandelen met God", met een verwijzing naar Micha 6, 6-8  ("je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.") We willen dit thema van rechtvaardigheid belichten met het oog op de situatie van de vluchtelingen in ons midden en de inzet voor en omgang met hen vanuit kerkelijke kring.

De samenkomst begint om 19.30 uur met een vesperviering in de St. Janskathedraal in 's-Herto­genbosch. De vespers zullen gezongen worden door een gelegenheidskoor. Degenen die hieraan mee willen doen worden verzocht op deze dag om 18.00 uur in de St. Janskathedraal te zijn voor een (eerste en laatste) repetitie

Daarna wordt het programma vervolgd in de Kerk van de Protestantse Gemeente met twee lezingen door mevr. Hilde Kieboom en mevr. Kathleen Ferrier.

Hilde Kieboom

kieboom

Mevr. Hilde Kieboom is voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen. Hilde Kieboom is al bijna 20 jaar actief in de samenleving op sociaal en religieus vlak. In 1985 richt­te zij in Antwerpen de Sint-Egidiusgemeenschap op, de Belgische tak van het Italiaanse Sant' Egidio dat ze twee jaar eerder in Rome had leren kennen. Tot op vandaag is zij voor België voor­zitter en bezielster van deze lekengemeenschap met steunpunten in Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Leuven, Louvain-la-Neuve en Brugge en in Nederland Den Haag en Amsterdam. Zij startte verschillende werkingen op in het kader van armoedebestrijding en jaarlijks zet Hilde Kieboom een aantal initiatieven op touw ter bevordering van een verdraagzame samenleving en het respect tussen de verschillende culturen in Antwerpen.

 

 

Kathleen Ferrierferrier

Mevr. Kathleen Ferrier (1957) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Van 1984 tot 1991 werkte ze in Chili als deskundige ontwikkelingssamenwerking, daarna tot 1994 in Brazilië. In 1994 keerde ze terug naar Nederland. Ze werd secretaris van de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN), een organisatie van migrantenkerken, en vanaf 1996 ook secretaris van de Latijns-Amerikaanse zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij was ondervoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mevrouw Ferrier is een dochter van oud-president Johan Ferrier van Suriname.

Programma

19.00 uur                    oecumenische vesperviering in de St. Jan
19.30 uur                    ontvangst in Grote Kerk met koffie 
19.50 uur                    lezing Hilde Kieboom 
20.20 uur                    lezing Kathleen Ferrier
20.50 uur                    pauze
21.10 uur                    gesprek met aanwezigen
21.55 uur                    afsluiting officiële gedeelte en gelegenheid tot ontmoeting

Toegang gratis

 

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI