Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Studiemiddag Focolare over Eucharistie en Avondmaal

focolare jubileumIn het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen houdt de Focolarebeweging op zaterdag 19 januari een studiemiddag over Avondmaal en Eucharistie. Steeds opnieuw staat in het oecumenische debat de discussie centraal over de eucharistische maaltijd als doel of als middel om de eenheid te bereiken. Niet zelden leidt dit tot misverstanden. 

Pieter Kohnen, voorheen beleidsmedewerker van de RK Kerk voor de oecumene, en Peter Dettwiler, een Zwitserse gereformeerde predikant, betrokken bij de Focolarebeweging, gaan op het onderwerp in vanuit rooms-katholiek en reformatorisch perspectief.

Verheldering 

De studiemiddag beoogt allereerst een uitleg te geven van de katholieke visie op de Eucharistie en de protestantse visies op het Avondmaal. Zowel de leer, de praxis als de spirituele beleving komen hierbij aan de orde. De inleidingen worden aangevuld met ervaringen vanuit de spiritualiteit van de Focolarebeweging, die een jarenlange oecumenische traditie heeft. De ontmoeting wil op deze manier vanuit de theorie en de praktijk een visie geven op de mogelijkheden van oecumenische verbondenheid van christenen van verschillende denominaties. Hierbij zal meer dan alleen de relatie katholieken – protestanten in Nederland aan bod komen. De titel, "... daar ben Ik in hun midden – Oecumenische visies op Avondmaal en Eucharistie", is ontleend aan het Evangelie van Matteüs (18,20).

De middag, die wordt afgesloten met een oecumenische vesperviering, vindt plaats in het centrum van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk nabij 's-Hertogenbosch en is bedoeld voor een breed publiek. Iedereen die in het onderwerp van de oecumene geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Datum en locatie

19 januari 2013 van 13.30 tot 17.00
Mariapoli Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Als bijdrage wordt een bedrag van 10 euro gevraagd.

Informatie en aanmelding vóór 5 januari: (Johan van der Kouwe) 030-7508326

Volledige Agenda > 

20
jan
Zoom
Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de

24
jan
Doopsgezinde Kerk Den Haag
Recent verscheen de goed ontvangen biografie Johannes Willebrands. Een leven in gesprek bij uitgeverij

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Everard de Jong zei Meer
    Kan niet wachten er in te gaan lezen! Dank voor de heldere beschrijving! 1 week geleden
  • Siem zei Meer
    Ik ga dit boekje bestellen. 4 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Geert van Dartel zei Meer
    Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken dinsdag 06 oktober 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI