Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Studiemiddag Focolare over Eucharistie en Avondmaal

focolare jubileumIn het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen houdt de Focolarebeweging op zaterdag 19 januari een studiemiddag over Avondmaal en Eucharistie. Steeds opnieuw staat in het oecumenische debat de discussie centraal over de eucharistische maaltijd als doel of als middel om de eenheid te bereiken. Niet zelden leidt dit tot misverstanden. 

Pieter Kohnen, voorheen beleidsmedewerker van de RK Kerk voor de oecumene, en Peter Dettwiler, een Zwitserse gereformeerde predikant, betrokken bij de Focolarebeweging, gaan op het onderwerp in vanuit rooms-katholiek en reformatorisch perspectief.

Verheldering 

De studiemiddag beoogt allereerst een uitleg te geven van de katholieke visie op de Eucharistie en de protestantse visies op het Avondmaal. Zowel de leer, de praxis als de spirituele beleving komen hierbij aan de orde. De inleidingen worden aangevuld met ervaringen vanuit de spiritualiteit van de Focolarebeweging, die een jarenlange oecumenische traditie heeft. De ontmoeting wil op deze manier vanuit de theorie en de praktijk een visie geven op de mogelijkheden van oecumenische verbondenheid van christenen van verschillende denominaties. Hierbij zal meer dan alleen de relatie katholieken – protestanten in Nederland aan bod komen. De titel, "... daar ben Ik in hun midden – Oecumenische visies op Avondmaal en Eucharistie", is ontleend aan het Evangelie van Matteüs (18,20).

De middag, die wordt afgesloten met een oecumenische vesperviering, vindt plaats in het centrum van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk nabij 's-Hertogenbosch en is bedoeld voor een breed publiek. Iedereen die in het onderwerp van de oecumene geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Datum en locatie

19 januari 2013 van 13.30 tot 17.00
Mariapoli Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Als bijdrage wordt een bedrag van 10 euro gevraagd.

Informatie en aanmelding vóór 5 januari: (Johan van der Kouwe) 030-7508326

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  3 weken geleden
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI