Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

katholiek-appel-296x300Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appèl roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in 'de ene heilige katholieke en apostolische kerk'. Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appèl de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Het nieuwe initiatief werd op 3 november gelanceerd op een drukbezochte bijeenkomst in de Luthers-evangelische Kerk te Utrecht. In zijn openingswoord ging dr. Hans Kronenburg in op de totstandkoming van het forum waarvan de wortels liggen in de PKN. Al sinds het verschijnen van de bundel Wij zijn óók katholiek (2007) wordt in er in protestantse kring gedacht over de aanzet tot een beweging voor katholiciteit. In samenspraak met theologen uit de Oud-katholieke Kerk is het idee verder uitgewerkt. Kronenburg hoopt dat theologen uit andere kerken zich bij het iniatief zullen aansluiten. 

Doel

Het forum wil meer zijn dan een vrijblijvende praat of studieclub waar meningen worden uitgewisseld. Het wil zich ontwikkelen tot een instrument om kerkelijk beleid kritisch te volgen en hete oecumenische hangijzers, zoals vragen rond ambt en sacramentaliteit aan te pakken. 

Reacties

Op de bijeenkomst in Utrecht werd door drie sprekers een eerste reactie gegeven op het katholiek appèl.Mgr. dr. Gerard de Korte schetste in zeven stappen de kaders voor het oecumenisch gesprek over de katholiciteit van de Kerk. Er is veel wat de kerken met elkaar verbindt, maar onvermijdelijk zullen ook de verschillen in de structuren die katholiciteit dragen aan de orde komen. Belangrijk is om de substantie van de katholieke traditie in het vizier te houden: de aanbidding van de God van Israel, geloof in de Incarnatie, belijden van de Triniteit en het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde. De huidige cultuur, aldus Mgr. De Korte, vraagt om een open, hartelijke en gastvrije houding. Mensen voor Christus winnen is een heel proces dat begint bij een geloofgewaardig getuigenis

Ds. Willem Smouter, voorzitter van de Evangelische Alliantie, was in zijn reactie erg kritisch. Hij verweet de opstellers 'bij zichzelf te beginnen en anderen uit te nodigen zich bij hen aan te sluiten'. Oefenen in katholiciteit betekent op zoek gaan naar en open staan voor gans andere initiatieven waarin Gods Geest werkzaam is.

Ds. Arjan Plaisier toonde in zijn reflectie op de katholiciteit van de Protestantse Kerk waardering voor de inhoudelijke aanzet die van dit appèl uitgaat. De oprichting van een nieuw oecumenisch forum voor katholiciteit achtte hij minder zinvol.

Voor meer informatie over het initatief en de teksten van het symposium op 3 november kunt u terecht op de website Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI