Meervoudig verbonden


MeervoudigIn Protestantse Kerk van ons land wordt al jarenlang op het scherpst van de snede gediscussieerd over het Israelisch-Palestijnse conflict. Omdat de posities ver uit elkaar liggen verloopt het gesprek moeilijk. De nieuwe bundel Meervoudig Verbonden die onder redactie van Arjan Plaisier en Klaas Spronk is gemaakt, is bedoeld om aan het gesprek een nieuwe impuls te geven. De nieuwe publicatie werd op donderdag 1 november gespresenteerd op een symposium in de Thomaskerk in Amsterdam. 

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 2 november een accuraat verslag van de bijeenkomst. Hierin worden de verschillende posities in de huidige discussie weergegeven. Een van de inleiders was de scheidend voorzitter van Sabeel, ds. Jan Willem Stam. In een persoonlijk verhaal gaf hij een terugblik op en verantwoording van zijn inzet voor Sabeel in de afgelopen vier jaar. 

Boekgegevens

Titel: Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen | Auteurs: Arjan Plaisier en Klaas Spronk (red.) | Uitgever: Boekencentrum | ISBN: 9789023926429 | Aantal pag.: ca. 128 | Prijs: € 13,90