Interreligieus studieproject in Wroclav rond vier theologen

IMG 2687De stichting Huis van de Vrede is met steun van de Nijmeegse stichting Communicantes in Wroclaw, het voormalige Breslau, een studieproject gestart over vier theologen die zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het nazisme keerden. Wroclaw was toen Breslau en behoorde tot Duitsland. De stichting Huis van de Vrede, opgericht door de Nederlandse theoloog Edward Skubisz werkt aan vredeseducatie en bezinning en is met dit project gestart, in samenwerking met andere instellingen in de stad: het Bonhoeffer Gezelschap, de Edith Stein Vereniging, de Evangelische Hoge School voor Theologie en de Pauselijke Theologische Academie.

Dietrich Bonhoeffer en Edith Stein zijn in Nederland bekend. Ze zijn allebei in Wroclaw geboren. Zo ook pastoraal werkster Katharina Staritz, die tijdens de oorlog in de Maria Magdalenakerk het in de kerk publiekelijk opnam voor Joden en daarom door de Gestapo gearresteerd werd. Rabbijn Benno Jacob heeft in Wroclaw gestudeerd aan het toen beroemde Joodse Seminarie en aan de Universiteit. In zijn werk als rabbijn en in zijn publicaties trad hij fel op tegen antisemitisme. Zijn studies over exegese winnen tegenwoordig meer en meer aan betekenis.

Vrije uitwisselingIMG 2685overizcht

Er zijn voorlopig vier bijeenkomsten gepland. Met de aanwezigen worden teksten van de vier theologen gelezen en besproken. Zo ontstaat een ruimte waarin over religie, cultuur en educatie en over de relaties daartussen, toen en nu, vrijelijk gesproken wordt. Dat is een hele uitdaging in een cultuur waarin de onderhuidse wonden van WOII voor publieke, politieke en religieuze polarisaties zorgen.

Tolerantie

IMG 2683webDe eerste bijeenkomst viel samen met het Edih Stein Weekend en volgde op de opening van een kunst-tentoonstelling over de Holocaust. De schilderijen in de grote zaal en in andere ruimtes van het Edith Stein Huis nodigden uit tot een intense lezing van teksten van de vier genoemde theologen. Aan de lezing ging een presentatie van de theologen vooraf. dat kostte wat tijd waardoor de discussie enigszins beperkt werd. Enthousiast en vanuit verschillende ervaringen werd gesproken over tolerantie en de grenzen ervan in het Wroclaw van vandaag.