Hoopvolle manifestatie in Den Haag

wijkiezenvooreenheidOngeveer 3.000 mensen kwamen afgelopen zaterdag in Den Haag bijeen voor 'Wij kiezen voor eenheid'. De bijeenkomst stond in het teken van het belijden van schuld voor de kerkelijke verdeeldheid en het gebed om vergeving. Wilkin van der Kamp, voorganger van de pinkstergemeente in Aalten en één van de organisatoren, verzorgde de presentatie. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN hadden een belangrijke inbreng. De kerkleiders namen deel op persoonlijke titel.

Een uitvoerig bericht over de bijeenkomst is te vinden in het Reformatorisch Dagblad. Op het artikel wordt veelvuldig gereageerd. Op de website van de Raad van Kerken, die niet direct bij het initiatief betrokken was, maar er wel steun voor uitsprak, kan men uit een overzicht van twitterberichten een indruk krijgen van de bijeenkomst.

Marcus van den Berg maakte een uitvoerige fotoimpressie van de bijeenkomst.

Inmiddels zijn ook alle teksten van de bijeenkomst beschikbaar.