Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Nederlandse katholieken op weg naar verzoening

VerzoeningRKKenOKKOp vrijdag 9 november 2012 vindt in het Catharijneconvent in Utrecht een bijeenkomst plaats die in het teken staat van ontmoeting tussen rooms-katholieken en oudkatholieken. Hoe goed kennen zij elkaar eigenlijk? Hoe beleven zij het katholieke geloof? En welke antwoorden geven zij op de vragen die de seculiere maatschappij hen stelt?

Gebroken gemeenschap

De katholieke gemeenschap in Nederland is gebroken. Verreweg de meeste Nederlandse katholieken behoren tot de Rooms-Katholieke Kerk, wereldwijd aanwezig en verbonden met de paus in Rome. Slechts een paar duizend katholieken in ons land maken deel uit van de Oudkatholieke Kerk, verbonden met andere nationale katholieke kerken en met de Anglicaanse Gemeenschap.

Verzoening

De breuk van de Nederlandse katholieke gemeenschap dateert uit de 18de eeuw. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw verzetten katholieke theologen veel werk om tot verzoening en genezing te komen om de gebroken gemeenschap te herstellen.

Nieuwe stap

In 2009 werd in dit proces een nieuwe stap gezet: de internationale Rooms-katholieke en Oudkatholieke dialoogcommissie presenteerde het document Kerk en kerkelijke gemeenschap. Daarin kwam men ondanks een aantal blijvende verschillen tot verregaande overeenstemming. In het stuk wordt de bestaande onenigheid gezien als een intern katholiek probleem dat de kenmerken vertoont van een familieruzie. Beide partijen verwoorden welke hindernissen nog genomen moeten worden om tot herstel van de volledige gemeenschap te komen.

Bijeenkomst

Van dit theologische dialoogdocument verscheen vorig jaar een goed toegankelijke publieksversie: Op weg naar verzoening en genezing, geschreven door Geert van Dartel en Ton Scheer. Naar aanleiding van deze publicatie organiseren het Oudkatholiek Seminarie en de Katholieke Vereniging voor Oecumene op 9 november 2012 in het Catharijneconvent in Utrecht een bijeenkomst voor iedereen die een verlangen koestert naar de zichtbare eenheid van de christelijke kerken.

Programma:

Inleiding
De bijeenkomst begint op vrijdag 9 november om 13:30 met een gezamenlijk middaggebed in de Vredeskapel van de Catharinakathedraal. De oudkatholieke theoloog Jan Visser opent de bijeenkomst met een inleiding over de geschiedenis van de oudkatholieke/rooms-katholieke dialoog.

Broers
Daarna gaan de broers Nico en Marcel Sarot met elkaar in gesprek, de een is oudkatholiek pastoor en docent, de ander rooms-katholiek diaken en hoogleraar theologie aan de FKT. De gebroeders wisselen met elkaar van gedachten over de lokale en de universele kant van de kerk.

Studenten
Na de pauze komen twee jonge katholieken aan het woord over ambt en roeping: de onlangs tot priester gewijde Geoffrey de Jong en oudkatholiek seminarist en jongerenpastor Jutta Eilander.

Bisschoppen
Daarna interviewt RKK-presentator Wilfred Kemp de oudkatholieke aartsbisschop Joris Vercammen en de rooms-katholieke bisschop Hans van den Hende [in aanvraag] over de houding van de kerk in de moderne cultuur en samenleving.

Column
De middag wordt rond 16:30 uur op luchtige wijze afgesloten met een column, voorgedragen door verhalenverteller en diaken Rob van Uden.

===

Opgave, entree en adressen

Opgave bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene: of telefoon: 030-2326907

Entree: € 10,= door overmaking op ING 801919 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in Utrecht o.v.v. symposium 9 november en adres deelnemer 

Aanbevolen ter voorbereiding: Op weg naar verzoening en genezing, € 5,=, te bestellen bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Vredeskapel: St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht

Museum Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Volledige Agenda > 

07
nov
Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... dinsdag 20 april 2021
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI