Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Symposium over Charta Oecumenica

charta oecumenica 1De Provinciale raad van Kerken van de provincie Zeeland organiseert op 21 november 2012 een symposium over de Charta Oecumenica onder de titel: Charta Oecumenica: handvest voor samenwerking, handvat voor kerken in Zeeland. De avond vindt plaats in de Barbesteinkerk in Heinkenszand en begint om 19.30 uur. De bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, is één van de sprekers.

Ontstaan

De Charta Oecumenica is een vrucht van de oecumenische assemblées die de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) hebben georganiseerd ter bevordering van de oecumenische samenwerking in Europa. De eerste assemblee vond in 1989 plaats in Basel. De bijeenkomst stond in het teken van het conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

De tweede assemblee vond in 1997 plaats in het Oostenrijkse Graz en was vooral gericht op het bevorderen van verzoening tussen kerken, volkeren en culturen. In Graz ontstond het initiatief om een handvest op te stellen voor de samenwerking tussen de kerken met een bindend karakter. Don Aldo Giordano,  de toenmalige secretaris van de CCEE, heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit handvest dat op 14 april 2001 in Straatsburg door de voorzitters van de CCEE en de KEK werd ondertekend.

In de charta oecumenica verplichtten de kerken zich op alle niveaus van het kerkelijk leven tot de bevordering van een oecumenische cultuur van dialoog en samenwerking

Nederland

In ons land heeft de oecumenische beweging de totstandkoming van de Charta oecumenica van harte gesteund. Daardoor was het ook mogelijk dat vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad van Kerken op 18 januari 2002 hun handtekening onder de Charta oecumenica plaatsten. Hoewel er veel inspanning gedaan is om de inhoud van de Charta oecumenica bekend te maken, bleef de uitstraling van dit document op plaatselijk vlak vrij beperkt. Waardevolle initiatieven kwamen van de stuurgroep oecumene van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De stuurgroep maakte een hertaling van de Charta oecumenica ter ondersteuning van de plaatselijke oecumene. Deze hertaling werd door het bisdom Grongingen-Leeuwarden gepubliceerd. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene nam de charta oecumenica over als uitgangspunt voor het beleid. 

Symposium

Op het symposium van de provinciale raad van kerken zullen naast mgr. dr. Jan Liesen ook ds. Klaas van der Kamp, de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en ds. Sophie Bloemert, regionaal adviseur Classicale vergaderingen van de Protestantse kerk in Zuid-Nederland het woord voeren. 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • orthodoxe kerk zei Meer
  nee 1 week geleden
 • natasa zei Meer
  Zeker 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Mooi en herkenbaar verslag. Een hoopvolle dag 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... dinsdag 12 september 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI