Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Symposium over Charta Oecumenica

charta oecumenica 1De Provinciale raad van Kerken van de provincie Zeeland organiseert op 21 november 2012 een symposium over de Charta Oecumenica onder de titel: Charta Oecumenica: handvest voor samenwerking, handvat voor kerken in Zeeland. De avond vindt plaats in de Barbesteinkerk in Heinkenszand en begint om 19.30 uur. De bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, is één van de sprekers.

Ontstaan

De Charta Oecumenica is een vrucht van de oecumenische assemblées die de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) hebben georganiseerd ter bevordering van de oecumenische samenwerking in Europa. De eerste assemblee vond in 1989 plaats in Basel. De bijeenkomst stond in het teken van het conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

De tweede assemblee vond in 1997 plaats in het Oostenrijkse Graz en was vooral gericht op het bevorderen van verzoening tussen kerken, volkeren en culturen. In Graz ontstond het initiatief om een handvest op te stellen voor de samenwerking tussen de kerken met een bindend karakter. Don Aldo Giordano,  de toenmalige secretaris van de CCEE, heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit handvest dat op 14 april 2001 in Straatsburg door de voorzitters van de CCEE en de KEK werd ondertekend.

In de charta oecumenica verplichtten de kerken zich op alle niveaus van het kerkelijk leven tot de bevordering van een oecumenische cultuur van dialoog en samenwerking

Nederland

In ons land heeft de oecumenische beweging de totstandkoming van de Charta oecumenica van harte gesteund. Daardoor was het ook mogelijk dat vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad van Kerken op 18 januari 2002 hun handtekening onder de Charta oecumenica plaatsten. Hoewel er veel inspanning gedaan is om de inhoud van de Charta oecumenica bekend te maken, bleef de uitstraling van dit document op plaatselijk vlak vrij beperkt. Waardevolle initiatieven kwamen van de stuurgroep oecumene van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De stuurgroep maakte een hertaling van de Charta oecumenica ter ondersteuning van de plaatselijke oecumene. Deze hertaling werd door het bisdom Grongingen-Leeuwarden gepubliceerd. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene nam de charta oecumenica over als uitgangspunt voor het beleid. 

Symposium

Op het symposium van de provinciale raad van kerken zullen naast mgr. dr. Jan Liesen ook ds. Klaas van der Kamp, de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en ds. Sophie Bloemert, regionaal adviseur Classicale vergaderingen van de Protestantse kerk in Zuid-Nederland het woord voeren. 

 

Volledige Agenda > 

22
mrt
Utrecht
Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorisch Onderzoek organiseert: Reis door licht en duisternis - Het mysterie van

08
mei
Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
 • Idelette Otten zei Meer
  Onderaan pag. 47 is een zin weggevallen, nl.
  - van de Hervormde Kerk bleek te zijn en de termen... vrijdag 03 januari 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Kunt u dat toelichten? woensdag 18 december 2019
 • ANONIEM zei Meer
  er zitten veel fouten in! dinsdag 26 november 2019
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI