Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Symposium over Charta Oecumenica

charta oecumenica 1De Provinciale raad van Kerken van de provincie Zeeland organiseert op 21 november 2012 een symposium over de Charta Oecumenica onder de titel: Charta Oecumenica: handvest voor samenwerking, handvat voor kerken in Zeeland. De avond vindt plaats in de Barbesteinkerk in Heinkenszand en begint om 19.30 uur. De bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, is één van de sprekers.

Ontstaan

De Charta Oecumenica is een vrucht van de oecumenische assemblées die de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) hebben georganiseerd ter bevordering van de oecumenische samenwerking in Europa. De eerste assemblee vond in 1989 plaats in Basel. De bijeenkomst stond in het teken van het conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

De tweede assemblee vond in 1997 plaats in het Oostenrijkse Graz en was vooral gericht op het bevorderen van verzoening tussen kerken, volkeren en culturen. In Graz ontstond het initiatief om een handvest op te stellen voor de samenwerking tussen de kerken met een bindend karakter. Don Aldo Giordano,  de toenmalige secretaris van de CCEE, heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit handvest dat op 14 april 2001 in Straatsburg door de voorzitters van de CCEE en de KEK werd ondertekend.

In de charta oecumenica verplichtten de kerken zich op alle niveaus van het kerkelijk leven tot de bevordering van een oecumenische cultuur van dialoog en samenwerking

Nederland

In ons land heeft de oecumenische beweging de totstandkoming van de Charta oecumenica van harte gesteund. Daardoor was het ook mogelijk dat vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad van Kerken op 18 januari 2002 hun handtekening onder de Charta oecumenica plaatsten. Hoewel er veel inspanning gedaan is om de inhoud van de Charta oecumenica bekend te maken, bleef de uitstraling van dit document op plaatselijk vlak vrij beperkt. Waardevolle initiatieven kwamen van de stuurgroep oecumene van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De stuurgroep maakte een hertaling van de Charta oecumenica ter ondersteuning van de plaatselijke oecumene. Deze hertaling werd door het bisdom Grongingen-Leeuwarden gepubliceerd. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene nam de charta oecumenica over als uitgangspunt voor het beleid. 

Symposium

Op het symposium van de provinciale raad van kerken zullen naast mgr. dr. Jan Liesen ook ds. Klaas van der Kamp, de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en ds. Sophie Bloemert, regionaal adviseur Classicale vergaderingen van de Protestantse kerk in Zuid-Nederland het woord voeren. 

 

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI