Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Katholiek Appèl

cropped-katholiciteit4Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appèl roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’. Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appèl de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Verbondenheid

Zij schrijven: ‘Er is een tendens het geloof te beschouwen als een puur individuele zaak die nauwelijks nog verbonden is met de Schrift en de overlevering. Wij achten dat een schadelijke ontwikkeling, want alleen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, kunnen wij iets van de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde verstaan’.

Kenmerken

De auteurs verwijzen in hun appèl naar de drie instrumenten die de vroege kerk heeft ontwikkeld om haar katholiciteit te bewaren: de Bijbel, het credo en een ambt van episkopè. Deze drie zijn niet los verkrijgbaar, maar in de loop van de tijd is hun samenhang verloren gegaan. De ene kerk ging er – gechargeerd gezegd – met de Bijbel van door, de andere met de bisschop en een derde met de belijdenis. Het gevolg is dat de Kerk uiteengevallen is en zo haar katholiciteit verloren heeft. De initiatiefgroep roept alle kerken op terug te keren naar hun gezamenlijke oorsprong en de samenhang tussen Schrift, credo en ambt te herstellen.

Het Katholiek Appèl zal op zaterdag 3 november gepresenteerd worden door Mgr Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht. Mgr Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van Groningen-Leeuwarden, ds Willem Smouter, bestuurslid van de Evangelische Alliantie, en dr Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zullen erop reageren aan de hand van het motto van de dag: ‘Hoe katholiek is mijn kerk?’.

Deelname

De bijeenkomst wordt gehouden in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht en duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. Iedereen kan de studiedag bijwonen. Opgave via of telefonisch: 033-4620875. De kosten bedragen 15 euro, inclusief lunch. Betaling kan geschieden door overmaking van dit bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland, Amersfoort, onder vermelding van Symposium Katholiciteit.

Het Oecumenisch Katholiek Forum is een initiatief van Ds Henk Gols (Nijmegen), Ds Lieske Keuning (Utrecht), Dr Hans Kronenburg (Zeist), Ds Idelette Otten (Vleuten), Drs Henk Schoon (Vleuten), Ds J.H.Uytenbogaardt (Utrecht), Mgr dr Joris Vercammen (Utrecht) en Dr Andreas Wöhle (Amsterdam).

Zie ook www.forumkatholiciteit.nl 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI