Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Egyptes nieuwe president en de christenen

Kopie van Mohamed Morsi croppedGisteren, zondag 24 juni tegen half vijf ‘s middags Egyptische tijd, werd bekend dat Mohammed Morsi tot de nieuwe president van Egypte is verkozen. Enkele zaken aan deze nieuwe president zijn bijzonder. Hij is de eerste democratisch gekozen president van Egypte, minstens sinds 1952 (anti-monarchistische coup van officieren, onder wie Nasser). Hij is ook de eerste islamistische president van het land. En zijn presidentiële ambt is door enkele maatregelen van de nog altijd machtige legerleiding onlangs danig uitgekleed. Voor de 10% Egyptische christenen, van wie de meesten lid zijn van de grote Koptisch-orthodoxe volkskerk, is Morsi zeker niet de gedroomde kandidaat. 

Rob Vreeken, correspondent te Cairo, schrijft in De Volkskrant van vandaag, maandag 25 juni: “Heel Egypte lijkt […] feest te vieren, zondagmiddag op het Tahrirplein, maar dat is gezichtsbedrog. Half Egypte viert feest, hooguit. De andere helft denkt er het zijne van.” Hoewel Vreeken het niet zegt, mogen we onder die andere helft gerust een groot deel van de Egyptische christenen rekenen.

Reserves

Toen begin vorig jaar de opstand uitbrak op hetzelfde Tahrirplein tegen toenmalig president Mubarak, hielden de christenen hun reserves. Men wist wat men had, niet wat men kreeg. Met name vreesde men in christelijke kring dat de verschillende soorten islamisten de opstand zouden kapen. Geleidelijkaan voegden niettemin ook Kopten zich bij het protest, maar de hoogste regionen van de kerkleiding bleven zich afzijdig houden. In de aanloop van de verkiezing van een nieuw parlement (onlangs door de militairen, de Hoge Raad der Strijdkrachten, als onwettig opheven) en van de nieuwe president (wiens ambt al bij voorbaat door de militatiren werd gekortwiekt), waren er óók christenen die openlijk te kennen gaven te gaan stemmen op de Vrijheid- en Rechtvaardigheidspartij, de politieke arm van de Moslim Broederschap. Maar bij de keuze van óf Mohammed Morsi óf Ahmed Shafiq zal toch menig christelijke stem  ongetwijfeld naar de laatste zijn gegaan, hoewel ook hij voor christenen zeker niet de gedroomde kandidaat moet zijn geweest, want laatste premier onder Mubarak en ex-generaal.

Nieuwe tijd

Niet alleen voor Egypte als geheel, maar heel in het bijzonder ook voor zijn christenen, breekt een nieuwe tijd aan. metr pachomius
Die zelfde tijd zal leren of het een goede tijd zal wordn. Morsi had al vóór zondag verklaard dat als hij president zou worden, zijn regeringsploeg christenen, vrouwen en niet-islamisten zou gaan bevatten. Volgens AFP zou Koptisch-orthodox metropoliet Pakhomious – plaatsvervanger van de in het voorjaar overleden Koptische paus Shenouda III – zondag reeds namens de Kerk de felicitaties hebben overgebracht aan de nieuwe president. Kees Hulsman, hoofdredacteur van Arab West Report, een Nederlander die lid is van de Koptisch-orthodoxe Kerk, jaren in Egypte heeft gewoond en er nog altijd vaak verblijft, reageert gematigd positief op de verkiezing van Morsi. Hij zegt dat inzet, niet angst de juiste respons is. Wel moeten de nieuwe islamistische leiders van Egypte de christelijke angsten serieus nemen. Hij somt zaken op die nodig de aandacht vragen: o.a. een betere regeling van de vaak conflictueuze bouw van kerken. En de garantie van echte godsdienstvrijheid voor zowel christenen als moslims op basis van volledige gelijkheid.

[Foto van president Morsi (boven) door: Jonathan Rashad.]

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI