Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

‘De joden van Lemberg’ verschenen

Joden-van-lembergVoor wie zich bezighoudt met de oecumene Oost-West is de stad Lwiw in het westen van Oekraïne, het oude Lemberg, een belangrijke stad voor de geünieerde Grieks-katholieke Kerk in dit land. Maar we hoeven maar een grote 70 jaar terug te gaan om te stoten op de Poolse en Joodse geschiedenis van deze stad. Met name op de laatste bevolkingsgroep van Lemberg gaat het boek in dat Heleen Zorgdrager samen met Michiel Driebergen en Dick Prak schreef. De geschiedenis van Oekraïne met zijn Joden zijn de huidige inwoners van het land überhaupt aan het ontdekken, vastleggen en verwerken.

Wat nu Lwiw is, was 100 jaar geleden een stad van de Habsburgse Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije met een hoog cultureel gehalte. Een derde van de inwoners van de stad waren joden, die een grote bijdrage leverden aan haar culturele leven. Enkele decennia later, nadat Lemberg/Lwiw van Oostenrijkse in Poolse, Sovjet-Russische en tenslotte nazi-Duitse handen was gevallen, werd tijdens de Holocaust zijn joodse bevolking vrijwel geheel uitgemoord.

Reis naar lege plekken

“De geschiedenis van de Joden van Lemberg is een reis naar lege plekken”, zo schrijft het persbericht bij het uitkomen van ‘De joden van Lemberg’. 'Een reis naar lege plekken' is dan ook de subtitel. Dit boek dat Heleen Zorgdrager en haar collega’s schreven, is een gids bij het opzoeken van deze plekken en het ontdekken van de toch nog talloze resten uit dat vroegere joodse leven: opschriften, monumenten en wat dies meer zij. Niet alleen onttrekken de auteurs daarmee het Joodse Lemberg aan de vergetelheid die de Duitse nazi’s er met alle geweld over deden neerdalen, maar tevens aan de duistere verborgenheid waarin de niet-joodse Oekraïners hun dode Joodse medeburgers als het ware lange tijd hadden begraven.

Worsteling

Het huidige Oekraïne worstelt met zijn geschiedenis met de Joden, waarin enkele inktzwarte bladzijden zijn ZORGDRAGERgeschreven. Er zijn enkele instituties in het land die zich inzetten om deze geschiedenis boven water te krijgen. Zo heeft de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lwiw, waaraan een van de auteurs, Heleen Zorgdrager, doceert, sinds 2010 een programma Joodse Studies opgezet. Zorgdrager beschreef een groot half jaar geleden in het tijdschrift Pokrof Oekraïnes worsteling met zijn Joodse verleden (‘Oekraïne worstelt met herinnering aan Holocaust. Moedige nieuwe fase van nationale geschiedschrijving’, Pokrof  58 [2011] 5, pp 3-5). 
‘De joden van Lemberg’ vult voor de Nederlandse en Vlaamse lezers de leemtes in hun kennis van een stuk Joodse én Oekraïense geschiedenis, dat het waard is gekend te worden.

Heleen Zorgdrager, Michiel Driebergen, Dick Prak,
De joden van Lemberg,
2012
ISBN 9789462030176, € 14,90

Foto: Dr. Heleen Zorgdrager, een van de auteurs van 'De joden van Lemberg'.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI