Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oekraïense Grieks-katholieke bijdrage aan oecumene

einheit auftrag und erbeIn de loop van dit jaar verscheen een boek met teksten van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk rond de oecumene: Andriy Mykhaleyko e.a., Einheit: Auftrag und Erbe (Eenheid: opgave en erfgoed). Daarin zijn teksten verzameld uit een tientallen jaren omvattende periode. De teksten geven de oecumenische positie van deze geünieerde oosterse kerk van de Byzantijnse traditie weer. We betreden hier een belangrijk, maar ook pijnlijk terrein van de oecumene tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk, waarbinnen geünieerde kerken als de Oekraïense Grieks-katholieke een sleutelrol spelen.

De oudste tekst in de bloemlezing is die van maart 1942 van de hand van de toenmalige Grieks-katholieke aartsbisschop van Lwiw (Lemberg) en hoofd van zijn kerk, mgr Andrej Szeptyckyj. Oekraïne was toen bezet door de Duitsers. De laatste tekst is uit december 2009 van de hand van vorig grootaartsbisschop en kerkhoofd, Lubomyr kardinaal Husar, op een moment dat Oekraïne al weer geruime tijd een zelfstandig land was. In heel die lange periode maakte de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne roerige tijden door, waarvan de geboden teksten een goede neerslag vormen als het gaat over de oecumene, de verhouding met andere kerken, met name de orthodoxe.

Visies op verleden en toekomst

Zo vinden we er de reactie van grootaartsbisschop Myroslav Ivan Lubachivskyj  op de verklaring van Balamand (Libanon, 1993), waar een gemengd orthodox/katholieke theologische dialoogcommissie het uniatisme als een shevchukachterhaalde vorm van het zoeken naar eenheid formuleerde. Tevens vinden we er bijvoorbeeld ook van de zijde van zowel de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk als van de Oekraïens-orthodoxe Kerk onder Moskou geschriften uit 2006 die ingaan op de synode van 1946 die de Grieks-katholieke Kerk gedwongen deed opgaan in de Russisch-orthodoxe Kerk. Oecumenisch gezien brisante teksten natuurlijk, vanwege de volledig tegengestelde interpretaties van deze synode. Ook vinden we er teksten hoe de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk bij alle kerkelijke verdeeldheid in Oekraïne wegen tot eenheid ziet. Niet dat die ideeën niet zelf weer verschil van mening oproepen van de kant van haar voornaamste partner, de Oekraïens-orthodoxe Kerk onder Moskou. Maar bij dit taaie handwerk dat oecumene heet geldt ook in Oekraïne ‘it’s all in the game’. Inmiddels is een nieuwe kerkleider aangetreden, groot-aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk, aan wie het zal zijn de oecumenische 'politiek' van zijn kerk voor de nabije toekomst te behartigen.

Lang

De volledige titel – in vertaling – van het boek is nogal lang: ‘Eenheid: Opdracht en Erfgoed. Bloemlezing van teksten van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk betreffende vragen rond de kerkelijke eenheid, met commentaar.’ Ook de weg naar de eenheid is lang. Dit boek mag als een boeiend tussentijds verslag worden gezien van de belangrijkste stappen die deze Grieks-katholieke Kerk daarop heeft gezet gedurende de laatste kleine 70 jaar.

Andriy Mykhaleyko, Oleksander Petrynko, Andreas-A. Thiermeyer (Hg.), Einheid: Auftrag und Erbe. Anthologie von Texten der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche zu Fragen der Kircheneinheit Mit Kommentar (vertaald uit  het Oekraïens), Ukrainian Catholic University Press, Lviv 2012, ISBN 978 966 8197 87 1.

Foto: Zijne Zaligheid Sviatoslav Shevchuk, huidig groot-aartsbisschop (Foto uit boek).

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI