Apostoliciteit in discussie

KarelBleiIn maart organiseerde de 'Beraadgroep geloven en kerkelijke gemeenschap' van de Raad van Kerken een studiedag over Apostoliciteit. Aanleiding was het rapport 'The Apostolicity of the Church' van de dialoog tussen de Luthers-Evangelische en Rooms-Katholieke Kerk. Onlangs werden de lezingen van de studiedag gepubliceerd op de site van de Raad van Kerken. Het hoofdreferaat werd gehouden door de oud-scriba van de Hervormde Kerk in Nederland, dr. Karel Blei (foto).

Voor een uitvoerige impressie van de studiedag en de lezingen zie de volgende artikelen: Apostel naar letter en geest en Successie via broche.

Het dialoogdocument zelf is te vinden onder deze link: https://mail1.pro.urbe.it/dia-int/l-rc/doc/ Het is als boek uitgegeven door de Lutherse Universiteitspers

(Foto: Raad van Kerken Nederland)