Leesgroep over Efrem de Syriër

verb licht kleinKomende herfst start de Leesgroep Oecumene en Oosters christendom weer. Dit keer onder de titel ‘Verborgen Licht’. Centraal staat een belangrijk boek over Efrem de Syriër (4e eeuw) en zijn inspirerende werk. 
Men leest ‘Dank aan het verborgen licht. De vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër’ (Bar Ebroyo Press 2012, ISBN 978-90-5047-053-3, 214 pp). Dat is het boek dat Kees den Biezen schreef over deze belangrijke Syrischtalige auteur uit de 4e eeuw en over de grote betekenis van diens symbolische theologie voor nu.

 

Efrem was een kerkelijk schrijver in het Syrische - d.w.z. Arameestalige - gebied van de Vroege Kerk. Hij heeft een oeuvre aan vooral poëzie nagelaten dat van een grote schoonheid en krachtig soort theologie is. Kees den Biezen heeft zich jaren bezig gehouden met Efrems theologie, die hij als 'symbolisch' betitelt en waaraan hij een grote actuele betekenis toekent. In de leesgroep lezen we zowel Kees den Biezens werk alsook enkele gedichten van Efrem (daaruit). Het boek is geschreven voor een lezerspubliek dat breder is dan alleen theologen en andere vaklui, en hetzelfde geldt ook voor de deelnemers aan deze leesgroep. Wel is het een boek dat in samen lezen toegankelijker wordt.

Gegevens leesgroep

0609SEphremData met leesgedeelte:
woensdagmiddag 17 oktober: pp 7-45;
woensdag middag 31 oktober: pp 46-99;
woensdagmiddag 14 november: pp 99 (onderaan) - 149;
woensdagmiddag 28 november: pp 150-193.

Tijd: 14 -16.30 uur.
 
Plaats: ‘De Beiaard’, Vrouwen van Bethanië, Stadshouderslaan 37, 3583 JC Utrecht.
 
Begeleiding: Leo van Leijsen.
 
Maximaal aantal deelnemers: maximaal 12. 
 
Kosten: € 50.
 
Opgeven en informatie: , 030-2326907.
 

Aanschaf boek

Het boek dient u aan te schaffen rechtstreeks via de uitgever: https://morephrem.com of via digitale bookshops op internet. 
Het boek is doorgaans niet (direct) verkrijgbaar in de boekhandel. Het is eveneens niet te verkrijgen via de Katholieke Vereniging voor Oecumene of via de leesgroep. 
 
NB Omdat de leesgroep meteen al op woensdag 17 oktober op de stof ingaat, dient u het eerste leesgedeelte van het boek: pp 7-45, al bij die eerste keer te hebben gelezen..