Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

'Eeuwige Gedachtenis' Pater Gabriël (1920-2012)

Vader Gabriel 2Afgelopen vrijdag 8 juni overleed in zijn klooster te Tilburg op 92-jarige leeftijd pater Gabriël Münninghoff. De meesten die hem hebben gekend, wisten dat hij al jaren een zeer zwakke gezondheid had, waarbij – zo vermeldt de rouwannonce – “zijn geest krachtig bleef”. Pater Gabriël was minderbroeder-kapucijn en priester. Hij is vrijwel zijn hele werkzame leven tot op hoge leeftijd als pastor en voorganger dienstbaar geweest binnen de Byzantijns-Slavische gemeenschappen in Nederland.

Donderdag 14 juni om 15 uur is de uitvaartdienst en begrafenis in het Kapucijnenklooster aan de Korvelseweg 165 te Tilburg. Vanaf 14 uur is er gelegenheid om van pater Gabriël voor een laatste keer afscheid te nemen in de kloosterkerk.
Na dit afscheid zal hij node gemist worden. Pater Gabriël stond in de Russisch-katholieke traditie. Wat hij voor deze traditie en de oosterse tradities in het algemeen in Nederland heeft betekend, maar vooral ook voor mensen, is enorm. Hieronder slechts enkele feiten uit vele.

Groot kenner Byzantijnse liturgie

Pater Gabriël was naast pastor bovenal liturg. De Byzantijnse liturgie in de Russische vorm kende hij op zijn duimpje.grote foto GABRIEL Op ontelbare plaatsen in Nederland, maar vooral in zijn domicilie te Voorburg en later in Den Haag is hij voorgegaan in deze liturgie. Pater Gabriël had een ingetogen en stijlvolle manier van voorgaan in de Byzantijnse liturgie. Als groot kenner van deze traditie was hij een vraagbaak voor andere katholieke priesters van de Byzantijnse ritus in Nederland, ook wanneer zo iemand zelf tot de kenners kon worden gerekend. En een enkele priester uit de Russisch-orthodoxe Kerk in Nederland, waarmee de Byzantijns-Slavische traditie tenslotte werd gedeeld, wist soms ook de weg naar pater Gabriël te vinden voor advies rond een liturgische vraag.

Pokrof

Pater Gabriël was jarenlang de eerste man van Pokrof-Oosters Werk van de paters Kapucijnen (wat later zelfstandig werd en is voortgezet onder de lange officïële naam Pokrof Instelling Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland). Hij was ook jarenlang hoofdredacteur van het gelijknamige blad Pokrof, dat voortkwam uit dit werk. Later ging het tijdschrift over naar het Apostolaat voor de Oosterse Kerken, thans de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het tijdschrift Pokrof zal in nr 4 van deze jaargang pater Gabriël gedenken. Van het Apostolaat voor de Oosterse Kerken is pater Gabriël ook bestuurslid geweest. Voor zijn grote verdiensten werd hij op zijn priesterlijke levenspad door wijlen Grieks-katholiek bisschop Miklovš van Križevci (voormalig Joegoslavië, thans Kroatië) tot archimandriet gewijd, een eretitel voor priester-monniken in de Byzantijnse traditie. Hij bleef echter gewoon ‘pater Gabriël’genoemd worden; hij was tenslotte minderbroeder. Minderbroeder en archimandriet, pater Gabriël: ‘Moge zijn gedachtenis altijd onder ons leven!’(Panahyda, Byzantijnse gedachtenisdienst van de gestorvenen).

Uitvaart

Op 14 juni vond onder grote belangstelling de uitvaart plaats van v. Gabriël. Gardiaan Antoon Mars ging voor in de dienst, provinciaal Piet Hein van der Veer deed de absoute en v. Harry Sterenberg ging voor in de Litija op het kerkhof van het klooster. (Foto's: George Bruinaars)

DSC 0559webDSC 03881web

 
Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 3 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 3 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI