Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Kansen voor verkondiging en samenwerking

plaisier23 225In het wekelijkse programma Andersdenken van de KRO sprak journalist Gerard Klaassen op 10 juni jl. met scriba ds. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland. Plaisier spreekt vrijuit over zijn persoonlijke achtergrond en over de ontwikkelingen in zijn kerk sinds de vorming van Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Ook de relatie met de Rooms-katholieke Kerk komt aan bod.

 

 

Positief

Opvallend is de positieve toon van Plaisier in het hele interview. Hij spreekt van een goede verstandhouding met de Bisschoppenconferentie. De Protestantse Kerk wil in gesprek blijven met de Rooms-katholieke Kerk en gezamenlijk een weg naar eenheid zoeken. In de huidige tijd hebben de kerken elkaar hard nodig. 

In de Protestantse Kerk in Nederland zelf staat het geloofsgesprek centraal. De tijd dat het vanzelfsprekend is dat het kerkelijk leven wel zal doorgaan, is volgens Plaisier voorbij. Het komt er op aan dat christenen zich bewust zijn van de opdracht om het geloof aan de volgende generatie en hun omgeving door te geven. De visienota De hartslag van het leven, die de synode onlangs heeft aangenomen, wijst hierin de richting. In de nota worden vier punten uitgewerkt: de inhoud van geloven, kerk- zijn, de samenleving en de relatie met andere kerken. Plaisier merkt op dat het voor velen een verademing is dat weer onbevangen over de inhoud van het christelijk geloof en de band met God gesproken mag worden. Kerk-zijn hangt volgens hem niet af van de hoogte van de budgetten of de kracht van organisaties. Authentiek kerk-zijn kan ook zonder grote budgetten. Hij verwacht veel van de ontwikkeling van een christelijke canon die handzame basisinformatie zal geven over de Bijbel, de christelijke feesten, de kerk en de christelijke cultuur. 

Oecumene

Aan het einde van het gesprek komt opnieuw oecumene aan de orde. Plaisier legt uit wat de betekenis is van het Global Christian Forum dat enkele jaren geleden op initiatief van de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Ook de Pinksterkerken en de Rooms-Katholieke Kerk zijn er bij betrokken. Het forum is een open ruimte voor het geloofsgesprek tussen leiders van kerken. In Nederland wordt volgens hetzelfde model gewerkt aan de oprichting van een Nationaal Christelijk Forum dat aan oecumenische verbondenheid een nieuwe impuls kan geven.

Foto: ds. Arjan Plaisier (rkk.nl)

Het hele interview met ds. Arjan Plaisier is te beluisteren op de site RKK Zie ook de bijdragen Forum biedt nieuw oecumenisch elanScriba PKN: Ikon moet kerk meer smoel geven en 'Fusie PKN en RK-Kerk moet in gezichtsveld blijven'

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI