Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Dringend maar met geduld

ritchiewebDr. Angus Ritchie is een Anglicaans priesters en directeur van het Centrum voor Contextuele Theologie in Oost-Londen. Hij werkte er 12 jaar als pastoor van een Anglicaanse parochie. Op uitnodiging van zijn oud-katholieke collega Peter-Ben Smit was hij even in Nederland om lezingen en colleges te houden over christelijke spiritualiteit en sociale gerechtigheid in een pluralistische samenleving. Een dringende opdracht die met geduld en beleid in Oost-Londen in praktijk wordt gebracht

Als directeur van het Centrum voor Contextuele Theologie zet Ritchie zich in voor meer betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij intiatieven van burgers. Het centrum ondersteunt parochies bij het geven van een krachtig getuigenis in een interreligieuze context. 

Risico's

In een kleine zaal van de Universiteit van Utrecht gaf Ritchie een wervelende presentatie van zijn ideeën over de maatschappelijke rol en het getuigenis van de kerk in de pluralistische samenleving. Eerst benoemde hij drie risico's die kerken bij de vormgeving van hun maatschappelijke inzet lopen. Kerken kunnen door de overheid gecoöpteerd worden en zo een rol spelen als steunpunt voor een civiele religie. Kerken kunnen zich identificeren met het  belang van een bepaalde groep en zich vooral profileren al belangenbehartiger. Ook kunnen kerken zich tevreden stellen met een modus waarbij de zaken die de kerken aangaan geregeld zijn over zich verder nergens meer druk over te maken.

Getuigenis

Onder verwijzing onder meer naar het werk van de orthodoxe theoloog Vladimir Feodorov sprak Ritchie over de opdracht van kerken om een waarachtig en krachtig getuigenis in de samenleving te geven. Uitgangspunt daarbij is het geloof in de zelf-gevende liefde van de Drieëne God dat in de maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar gemaakt mag worden. Door de nadruk op het getuigenis worden ook de verschillen zichtbaar tussen de religies, met seculiere instellingen en met de neutrale overheid. Om die reden is er behoefte aan een nieuwe vorm van apologetisch gesprek tussen de godsdiensten waarin geloofsopvattingen op een eerlijke en open wijze worden uitgewisseld. De praktijk in Oost Londen bewijst dat het mogelijk is.

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 3 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI