Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Dringend maar met geduld

ritchiewebDr. Angus Ritchie is een Anglicaans priesters en directeur van het Centrum voor Contextuele Theologie in Oost-Londen. Hij werkte er 12 jaar als pastoor van een Anglicaanse parochie. Op uitnodiging van zijn oud-katholieke collega Peter-Ben Smit was hij even in Nederland om lezingen en colleges te houden over christelijke spiritualiteit en sociale gerechtigheid in een pluralistische samenleving. Een dringende opdracht die met geduld en beleid in Oost-Londen in praktijk wordt gebracht

Als directeur van het Centrum voor Contextuele Theologie zet Ritchie zich in voor meer betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij intiatieven van burgers. Het centrum ondersteunt parochies bij het geven van een krachtig getuigenis in een interreligieuze context. 

Risico's

In een kleine zaal van de Universiteit van Utrecht gaf Ritchie een wervelende presentatie van zijn ideeën over de maatschappelijke rol en het getuigenis van de kerk in de pluralistische samenleving. Eerst benoemde hij drie risico's die kerken bij de vormgeving van hun maatschappelijke inzet lopen. Kerken kunnen door de overheid gecoöpteerd worden en zo een rol spelen als steunpunt voor een civiele religie. Kerken kunnen zich identificeren met het  belang van een bepaalde groep en zich vooral profileren al belangenbehartiger. Ook kunnen kerken zich tevreden stellen met een modus waarbij de zaken die de kerken aangaan geregeld zijn over zich verder nergens meer druk over te maken.

Getuigenis

Onder verwijzing onder meer naar het werk van de orthodoxe theoloog Vladimir Feodorov sprak Ritchie over de opdracht van kerken om een waarachtig en krachtig getuigenis in de samenleving te geven. Uitgangspunt daarbij is het geloof in de zelf-gevende liefde van de Drieëne God dat in de maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar gemaakt mag worden. Door de nadruk op het getuigenis worden ook de verschillen zichtbaar tussen de religies, met seculiere instellingen en met de neutrale overheid. Om die reden is er behoefte aan een nieuwe vorm van apologetisch gesprek tussen de godsdiensten waarin geloofsopvattingen op een eerlijke en open wijze worden uitgewisseld. De praktijk in Oost Londen bewijst dat het mogelijk is.

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI