Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

De verleider van Damascus

verleiderdamascusOp zaterdag 26 mei a.s. wordt in Nijmegen het literaire debuut van Daad Kajo gepresenteerd, ‘De verleider van Damascus’. Het speelt zich af in Syrië. De hoofdpersoon is een speler van de Arabische luit, de oed. Hij is een avontuurlijk heerschap, dat menig vrouwenhart weet te vervoeren.. 

De auteur Daad Kajo (Syrië, 1973) groeide op in een stad in het oosten van Syrië en behoort tot de christelijke Assyrische minderheid van het land. Toch heeft ze geloof of religie uit de roman gehouden. En - nu Syrië politiek zo in de belangstelling staat -, het gaat ook niet over politiek, maar is tevens geen anti-politiek boek. Het gaat over verlangen. Een universeel iets.

Geheimen

Maar wel in een Syrische context. Syrië is door de recente ontwikkelingen geslotener dan ooit. De roman biedt een inkijkje in het leven van ‘gewone’ Syriërs. Nou ja, gewoon. De oedspeler ontdekt de aantrekkingskracht die zijn tokkelspel uitoefent op vrouwen. Dat opent voor hem onvermoede deuren. Maar ook voor de lezer. Aan de hand van de beschrijvingen van de lotgevallen en wederwaardigheden van deze figuur die liefde opvat voor een jongere vrouw, laat Daad Kajo zien wat er in de Syrische samenleving speelt (iets wat, ook al speelt het thema geloof geen rol in het boek, overigens voor alle godsdienstige groepen, moslims of christenen, als ook voor alle etnische groepen: Arabieren, Koerden en Assyriërs, opgaat). Daad Kajo beschrijft in haar roman met name de verhouding tussen mannen en vrouwen en hoe de sexuele moraal is met zijn geheimen daarom heen. Zo toont ze iets van de culturele werkelijkheid die alle mensen delen in Syrië, een land dat grotendeels nog voor veel westerlingen in mysteriën is gehuld.

Auteur

daadkajoDaad Kajo kwam in 1999 naar Nederland en legde vanaf het begin een grote interesse voor de Nederlandse taal aan de dag. Het boek werd dan ook niet geschreven in haar Assyrische moedertaal, noch in de Arabische landstaal van Syrië, maar rechtstreeks in het Nederlands. Een recensent noemt de taal van Kajo bijzonder en noemt de roman “on-Nederlands goed”. (Bron: o.a.  https://www.willemelsschot.nl/MP3/Recensies/ggdaadkajo.mp3).

Het boek verschijnt bij uitgeverij De Geus:

Daad Kajo, De verleider van Damascus,
978-90-445-1984-6, € 19,90.


Foto: Daad Kajo (Foto: Ó Liesbeth Kuipers)

 
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI