Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Nieuwe webredacteuren en bloggers

FredvanIersel3web
Met ingang van deze week komen drie nieuwe redacteuren deze website met hun bijdragen versterken. Het zijn Kees Slijkerman, Fred van Iersel en Hendro Munsterman. Vanuit hun eigen deskundigheid, ervaring en invalshoek zullen zij hun nieuwsberichten en blogs op deze site gaan publiceren.

Evangelisch

Kees Slijkerman

Kees Slijkerman is al vele jaren een van de voortrekkers van de Katholieke 

Charismatische Vernieuwing. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Slijkerman zet zich in het bijzonder in voor oecumenische relaties van de Rooms-katholieke Kerk met de brede evangelische beweging. Ruim tien jaar geleden nam hij het initatief tot informele gesprekken tussen katholieken en pinksterchristenen. Op zijn eigen site www.stucom.nl is een indrukwekkend overzicht te vinden van de gesprekken en activiteiten in de voorbije jaren. Op deze site zal Kees Slijkerman gaan schrijven over de voorbereiding van de landelijke ontmoetingsdag die op 6 oktober in Den Haag wordt georganiseerd door het initiatief 'Wij kiezen voor eenheid'. Enkele dagen geleden publiceerde hij een eerste blog daarover

Sociaal-ethisch

FredvanIersel1webProf. dr. Fred van Iersel vond via Taizé de weg naar de vredesbeweging waarin hij vanaf zijn studententijd actief is geweest. Na zijn promotie in 1993 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Vrede leren in de Kerk' werd hij in 1995 bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging in de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van Katholieke Universiteit Tilburg. Enkele jaren was hij als algemeen secretaris in dienst van Pax Christi Nederland. Tussen 2002 en 2011 was hij hoofdaalmoezenier van het Rooms-katholiek Justitiepastoraat. Vanaf april 2011 is hij naast zijn hoogleraarschap als functionaris voor de katholieke sociale leer verbonden aan het bisdom Breda. Vanuit zijn brede deskundigheid op het terrein van kerk en samenleving zal Fred van Iersel gaan op deze site over diverse sociaal-ethische onderwerpen publiceren.

 

Hendro MunstermanRome - Reformatie 

Hendro Munsterman is directeur van het ‘Pastoraal Instituut voor Religieuze Studies’ aan de Katholieke Universiteit van Lyon en doceert tevens systematische theologie en godsdienstwetenschappen in Grenoble. Met regelmaat publiceert hij over oecumenische onderwerpen in Nederlandse media zoals het Katholiek Nieuwsblad en het Nederlands Dagblad. Zijn specialisme ligt op het terrain van de mariologie. Hij is lid van de werkgroep Refo500 van de vereniging en staat op de sprekerspol van Refo500. Op deze site kunt u in de komende tijd theologische bijdragen tegemoet zien over de relatie Rome-Reformatie, maar ook over andere thema’s die in de dialoog over het herstel van de gemeenschap van belang zijn.

Volledige Agenda >



 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • WhyDonate zei Meer
  Bedankt voor het delen van dit artikel over crowdfunding, maar er zijn ook kinderen die op zoek zijn... 4 weken geleden
 • 12 Kerst Inzamelings... zei Meer
  Weet de komende jaren geld in te zamelen voor de kerst.... maandag 17 oktober 2022
 • WhyDonate zei Meer
  Een van de beste artikelen van 2022 Ik lees graag je artikelen, blijf dit soort inhoud plaatsen.... donderdag 15 september 2022
 • Hennie ten KLooster zei Meer
  Heel veel dank voor de inspirerende avonden in het Dominicanenklooster in Zwolle.
  Van Harte! woensdag 06 juli 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI