Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Nieuwe webredacteuren en bloggers

FredvanIersel3web
Met ingang van deze week komen drie nieuwe redacteuren deze website met hun bijdragen versterken. Het zijn Kees Slijkerman, Fred van Iersel en Hendro Munsterman. Vanuit hun eigen deskundigheid, ervaring en invalshoek zullen zij hun nieuwsberichten en blogs op deze site gaan publiceren.

Evangelisch

Kees Slijkerman

Kees Slijkerman is al vele jaren een van de voortrekkers van de Katholieke 

Charismatische Vernieuwing. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Slijkerman zet zich in het bijzonder in voor oecumenische relaties van de Rooms-katholieke Kerk met de brede evangelische beweging. Ruim tien jaar geleden nam hij het initatief tot informele gesprekken tussen katholieken en pinksterchristenen. Op zijn eigen site www.stucom.nl is een indrukwekkend overzicht te vinden van de gesprekken en activiteiten in de voorbije jaren. Op deze site zal Kees Slijkerman gaan schrijven over de voorbereiding van de landelijke ontmoetingsdag die op 6 oktober in Den Haag wordt georganiseerd door het initiatief 'Wij kiezen voor eenheid'. Enkele dagen geleden publiceerde hij een eerste blog daarover

Sociaal-ethisch

FredvanIersel1webProf. dr. Fred van Iersel vond via Taizé de weg naar de vredesbeweging waarin hij vanaf zijn studententijd actief is geweest. Na zijn promotie in 1993 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Vrede leren in de Kerk' werd hij in 1995 bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging in de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van Katholieke Universiteit Tilburg. Enkele jaren was hij als algemeen secretaris in dienst van Pax Christi Nederland. Tussen 2002 en 2011 was hij hoofdaalmoezenier van het Rooms-katholiek Justitiepastoraat. Vanaf april 2011 is hij naast zijn hoogleraarschap als functionaris voor de katholieke sociale leer verbonden aan het bisdom Breda. Vanuit zijn brede deskundigheid op het terrein van kerk en samenleving zal Fred van Iersel gaan op deze site over diverse sociaal-ethische onderwerpen publiceren.

 

Hendro MunstermanRome - Reformatie 

Hendro Munsterman is directeur van het ‘Pastoraal Instituut voor Religieuze Studies’ aan de Katholieke Universiteit van Lyon en doceert tevens systematische theologie en godsdienstwetenschappen in Grenoble. Met regelmaat publiceert hij over oecumenische onderwerpen in Nederlandse media zoals het Katholiek Nieuwsblad en het Nederlands Dagblad. Zijn specialisme ligt op het terrain van de mariologie. Hij is lid van de werkgroep Refo500 van de vereniging en staat op de sprekerspol van Refo500. Op deze site kunt u in de komende tijd theologische bijdragen tegemoet zien over de relatie Rome-Reformatie, maar ook over andere thema’s die in de dialoog over het herstel van de gemeenschap van belang zijn.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI