Symposium - Hoop doet leven

ImRes

Naar aanleiding van haar 40 jarig bestaan organiseert de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden een Symposium met als thema Hoop doet leven. Met dit symposium over de betekenis van hoop voor de maatschappij stellen we ons zelf de vraag of hoop alleen een spiritueel of religieus begrip is of dat hoop zich op alle terreinen van het leven kan manifesteren.

Erik Borgman

In de morgenzitting zal Prof. dr. Erik Borgman (Tilburg) het thema inleiden. Op de site van de oecumenische borgman8gemeenschap de Regenboog in Leiden zegt hij over de hoop: “We leven in een tijd waarin we alles plannen. Ons liefdesleven, onze carrière, onze vriendenkring, zelfs ons geluk wordt gepland. We laten niets meer over aan de hoop. Dat is jammer. Hoop gaat er namelijk van uit dat het leven beter wordt. Hoop zit mensen in het bloed. Hoop doet mogelijkheden zien. Niemand hoeft mensen hoop te geven. In uitzichtloze situaties vlamt het geloof op dat het anders kan. Hoop is een onverwoestbare kracht in de mens. Hoop schept toekomst en stimuleert de creativiteit. Het gaat er niet om dat wat je hoopt per se waar wordt. Het gaat erom dat je de hoop ziet als voorbode van het verrassende en onverwachte dat kan plaatsvinden. Door de hoop leeft de toekomst in het heden. Ware hoop onderstreept de waardigheid van het alledaagse leven van mensen. Door wat mensen in het dagelijks leven hoopvol proberen te volbrengen zijn ze voor de samenleving van belang. Ze realiseren er wat steeds weer hun diepste hoop blijkt: ertoe doen. Wie werkelijk hoopt op geluk, die kent dat geluk in zekere zin al. De hoop geeft hem perspectief. In de religies staat deze levenswijze centraal: het is het spoor van de voorouders, van Mohammed, van Jezus. Maar hoop kan ook buiten religie vorm krijgen in maatschappelijke idealen, in visioenen van goed leven, in verlangen om er voor anderen toe te doen. Ze zijn de grondstof van de samenleving en de basis van haar samenhang.”

Overige bijdragen

Voor de middagbijeenkomst is aan vertegenwoordigers uit de politiek (Jan Laurier), maatschappij (Wilma Nijborg), het bedrijfsleven (Alex Buijsman) en de gezondheidszorg (Sjaak de Gouw) gevraagd om aan te geven welke hoop zij koesteren op hun vakgebied en vanuit welke hoop zij leven. Dagvoorzitter is  Prof. Dr. Lammert Leertouwer. De toespraken en discussies worden afgewisseld met muziek door Salonorkest Rendez-Vous.

De dag begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. Toegangskaarten (inclusief een lunch, koffie en thee) à € 10,-- kunnen tot 5 mei gereserveerd worden via bankrekening 258.11.91 tnv de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. Op de dag zelf zijn kaarten à €15,-- verkrijgbaar aan de zaal van KC de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden Merenwijk. Voor meer informatie en contact:

(Bron: tekst en foto's oecumenischische gemeenschap De Regenboog)