Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

De 'eenheid in geloof' duldt geen uitstel

Katholieke en oriëntaals-orthodoxe theologen willen de oorspronkelijke dynamiek in de oecumene weer terugbrengen. Een nieuwe studiecommissie van Pro Oriënte in Wenen heeft de opdracht gekregen ‘modellen voor de zichtbare eenheid’ van de gescheiden kerken uit te werken.

‘De eenheid in het geloof’ onder de gescheiden christenen kan niet wachten ‘tot alle theologische vragen tussen de kerken opgelost zijn’. Dit werd op 30 maart aan het einde van de eerste door Pro Oriënte georganiseerde inofficiële consultatie van katholieke en oriëntaals-orthodoxe theologen benadrukt. Een studiegroep gaat nu aan het werk om modellen van de zichtbare eenheid  van de gescheiden kerken uit te werken.

In het slotcommuniqué wordt onder andere gezegd: ‘Eenheid is een begrip dat door angsten en historische herinneringen beladen is. Men kan beter over samenwerking spreken. De eenheid van de Kerk is reeds gegeven als eenheid in de Heilige Geest. Het zou realistischer zijn om regelmatig ontmoetingen tussen bisschoppen van de verschillende kerken en gezamenlijke initiatieven en vieringen te houden en zelfs ronde-tafel gesprekken tussen de leiders van verschillende kerken’.

Aan de consultatie namen onder andere deel de syrisch-orthodoxe metropoliet Mar Gregorios Yoanna Ibrahim, de armeens-apostolische oudaartsbisschop Mesrob Krikorian en de Oostenrijkse theologen em. prof. Peter Hofrichter en em. prof Philipp Harnoncourt.  Zij herinnerden eraan dat de toenadering tussen de katholieke kerk en de oriëntaals-orthodoxe kerken na het Tweede Vaticaans Concilie met veel succes in Wenen begonnen is daarna echter stokte. Nu gaat het erom de oorspronkelijke dynamiek te herwinnen. De receptie van de resultaten van de oecumenische overeenkomsten van de afgelopen veertig jaar moet door alle betrokken kerken ter hand genomen worden.

De stichting Pro Oriënte zal in samenwerking met de deelnemers aan de consultatie het proces begeleiden. Op 9 en 10 november vindt in Beiroet de volgende bijeenkomst plaats.

De door Pro Oriënte na het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zeventig geïnitieerde dialogen met de oriëntaals-orthodoxe kerken leidden tot gezamenlijke verklaringen die door de Pausen en patriarchen van de afzonderlijke oriëntaals-orthodoxe ondertekend werden. Deze verklaringen betroffen vooral de christologie en de pastorale samenwerking. De gezamenlijke verklaringen werden veelal echter niet naar de praktijk van het kerkelijk leven vertaald. Daar wil de nieuwe studiegroep van Pro Oriënte werk van maken (bron: Kathweb Oostenrijk).

Website van Pro Oriente: https://www.pro-oriente.at/

Bronvermelding foto:
Metropoliet Mar Gregorios Yohanna Ibrahim (bron: wikipedia)
 
Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI