Met ikonen het jaar rond - Nieuwe uitgave van atelier Hüsstege

transfiguratie kleinDit boekje is samengesteld rond vier grote ikonen van de hand van Geert Husstege met ieder afzonderlijk 17 afbeeldingen rond 1 of meerder evangelieperikopen. Deze 68 afbeeldingen zijn in vijf hoofdstukken verdeeld als begeleiding van het kerkelijk jaar zoals de Advent en Kerst, de tijd door het jaar deel I, de Veertigdagen- en Paastijd, de Goede Week en tenslotte de tijd door het jaar deel II tot aan het feest van Christus Koning. Drie ikonen uit het leven van de Moeder Gods zijn eraan toegevoegd van het feest van de ontvangenis van Maria, haar geboorte en tenhemelopneming.

 

 

Kerst, Pasen en Tijd door het Jaar 

De eerste grote ikoon schilderde Geert in het jaar van het geloof (2012) met onze christelijke feesten en andere thema's rond geloof. Voor het jaar van barmhartigheid (2014) schilderde hij de ikoon van de barmhartigheid of naastenliefde met alle werken van barmhartigheid en andere thema's uit het leven van Christus die hierbij aansluiten. Hierna kondigde de paus het jaar van de vrede af (2016) en kwam de ikoon van de hoop op vrede tot stand waar ook alle Zaligsprekingen in terug komen. Alle overgebleven evangelieteksten hebben het thema wijsheid in zich, de Wijsheid of Sophia die drie dochters heeft: geloof, hoop en liefde.  

Met ikonen het jaar door kleinGeloof, wijsheid, vrede en barmhartigheid 

De ikonen laten in een oogopslag zien wat geloof, wijsheid, vrede en barmhartigheid voor Christus betekent en daarmee voor ons als 'andere christus'. Op elke thema straalt de vreugde door van ons leven in Hem. Van eenvoudige herders tot de wijzen uit het oosten die alle volken representeren. Vissers, tollenaars en zondaars van allerlei slag, ook de aanzienlijken van het volk zoals Nikodemus en Jozef van Arimatea brengt Jezus terug naar zijn en hun Vader, daarvoor geeft Hij zijn leven. Allen nodigt Hij uit tot Gods Rijk. Genageld aan het kruis geeft Hij in Maria en Johannes ons aan elkaar als broeders en zusters, aan allen die het woord van God horen en ernaar handelen (Lc, 8, 21). Dit benadrukt paus Franciscus die daarvoor 4 februari heeft uitgeroepen tot de dag van universeel broederschap. 

Een jaar met de Heer 

De ikonen putten ook uit de traditie zoals de overgeleverde verhalen rond Veronika. Ze komt op drie ikonen specifiek voor: die van de genezing van de vrouw die Jezus aanraakt, van de wenende vrouw die het gelaat van de Heer droogt en van Zacheus waarmee ze volgens de overlevering trouwt. Allen zijn we als het ware 'Veronika's die Gods Gelaat zichtbaar maken en zoals Zacheus wil de Heer bij ons te gast zijn. Dit boekje wil bijdragen aan de gezamenlijke evangelisatie van alle christelijke kerken, aan alle broeders en zusters in de Heer en onszelf als eerste. Bijgaand hebben de makers een rooster opgesteld van alle teksten van de vier evangelies, zeven perikopen per ikoon per dag. Het biedt de mogelijkheid om in een jaar het gehele evangelie door te nemen, te doorleven en samen een jaar met Jezus op weg gaan.  

Het boekje is te bestellen bij atelier Hüsstege via email  en kost € 12,50 excl. verzendkosten.