Overzicht gemeenschappelijke gezangen voor oecumenische vieringen

>Overzicht gemeenschappelijke gezangen voor oecumenische vieringen

Bij de voorbereiding van een oecumenische viering is de keuze van de liederen een belangrijk onderdeel. Gelukkig kunnen we daarbij putten uit een grote schat van gemeenschappelijke gezangen. in de jaren tachtig van de vorige eeuw bracht de St.-Willibrordvereniging een kleine brochure uit met een overzicht van gezangen die katholieken en protestanten gemeenschappelijk hebben. Prof. Marcel Sarot stuurde deze week een nieuw en uitgebreider overzicht van gemeenschappelijke liederen toe dat we graag op deze webstie publiceren. In de digitale publicatie kunt u deze lijst ook downloaden.