Pauselijke onderscheiding voor Leo van Leijsen

2022 01 19 Pro ecclesia et pontifice Leo van Leijsen 3Op 20 januari jl. ontving drs. Leo van Leijsen, tot voor kort medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, uit handen van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor de Oosterse Kerken de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De kleine ceremonie vond plaats in het kantoor van het bisdom Rotterdam in aanwezigheid van de voorzitter van de KVO, prof. dr. Marcel Sarot, en secretaris, Geert van Dartel. 

Mgr. Van den Hende refereerde in zijn toespraakje aan een lezing die Leo van Leijsen jaren geleden in Oosterwolde (Fiesland), waar Van den Hende toen pastoor was, heeft gehouden. Hij prees Van Leijsen's jarenlange inzet om in ontmoetingen en geloof een brug te bouwen naar de Oosterse Kerken. Kennis van de geschiedenis, de liturgie en de spiritualiteit van het Oosters Christendom is daarvoor onontbeerlijk. Die kennis heeft Van Leijsen door de jaren heen verspreid en gedeeld. Daarvoor werd hem deze pauselijke onderscheiding op voordracht van het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de bisschop-referent voor de Oosterse Kerken verleend. 

Verrassing2022 01 19 Pro ecclesia et pontifice Leo van Leijsen 4

Voor Leo van Leijsen kwam deze onderscheiding als een grote verrassing. Hij bedankte mgr. Van den Hende en het bestuur van de Vereniging voor deze blijk van waardering. Op 5 november 2021 nam Leo van Leijsen met een druk bezochte studiemiddag over de relatie tussen de RK Kerk en de Oosterse Kerken afscheid als medewerker Oosterse Kerken. Bij die gelegenheid ontving hij uit handen van Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, een onderscheiding en oorkonde van de Syrisch-Orthodoxe Kerk als teken van waardering en vriendschap.

Leo van Leijsen zal in de toekomst als bestuurslid actief betrokken blijven bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 'Zo blijft de kennis en expertise van Leo van Leijsen voor de vereniging behouden', aldus prof. dr. Marcel Sarot.