Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Kerstactie voor scholen van Syrisch-Katholieke Kerk in Libanon

IMG 20211210 WA0008De Syrisch-katholieke Kerk heeft twee scholen in Libanon. Het ”Lycée du Musée” ((20+) Lycée du musée | Facebook) in Beiroet en het ”College de Charfet” ((20+) Collège de Charfet | Facebook) in de bergen. Christelijke scholen in Libanon zijn private instellingen die geen subsidie ontvangen van de overheid. Het patriarchaat van de Syrisch-katholieke Kerk steunt de twee scholen financieel zo goed als het gaat. De Katholieke Vereniging voor Oecumene steunt de kerstactie van het bisdom Rotterdam om deze twee scholen financieel te steunen.

Steun deze actie met uw bijdrage op rekening NL73 INGB 0001 0876 28 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. kerstactie Libanon

Door de explosie vorig jaar in de haven van Beiroet (4 augustus) waardoor de christelijke wijk in Beiroet zeer zwaar getroffen werd en door de algehele economische malaise in het land, ontbreekt het veel ouders aan middelen om het schoolgeld te betalen. Aan de twee scholen zijn in totaal 86 leraren en medewerkers werkzaam. 160 leerlingen zijn vrijgesteld van het schoolgeld. Maandelijks moet uit subsidies en donaties een bedrag van € 14.000,-- worden bijeengebracht om de scholen gaande te houden.

vanuit Libanon ontvingen van de directeur van het Charfet College, mgr. dr. Habib Mrad het volgende bericht

"Vertrouw bij je werken op de Heer, en je plannen zullen slagen." - Spreuken 16:3

IMG 20211210 WA0029Het Charfet Colege, een Syrisch-katholieke school, streeft er al vele jaren naar om kinderen van alle rangen en standen, ongeacht hun financiële en sociale status, onderwijs te bieden. Onze school streeft naar een holistische groei van haar leerlingen. Zij volgt de principes van vernieuwend onderwijs met de nadruk op religieuze, morele waarden en academische uitmuntendheid in een heilzame familiale sfeer van begrip en vrijheid. Charfet School is toegewijd aan het verstrekken van kwaliteitsonderwijs, het opvoeden van dynamische christenen en verantwoordelijke burgers.

Bijzondere school

Het Charfet College is niet zoals alle andere scholen, want het is een van de weinige scholen die haar leerlingen vier in plaats van drie talen onderwijst: Arabisch, Frans, Engels, en Syrisch - Aramees, de taal gesproken door Onze Heer Jezus Christus, zijn moeder Maria en zijn discipelen. Hoewel onze middelen schaars zijn, werken de administratie en het academisch personeel onvermoeibaar om te zorgen voor een positieve leeromgeving door middel van educatieve en leuke activiteiten. Deze activiteiten omvatten feestelijke activiteiten zoals Kerstmis, St. Barbara en Pasen, maar ook Onafhankelijkheidsdag en Moederdag. Andere educatieve activiteiten zijn Engelssprekende dag, Franssprekende dag, en internationaal eetfestijn waar studenten verschillende culturen ontdekken.

Strijd om te overleven

IMG 20211210 WA0011Met de huidige financiële crisis waar het land mee te maken heeft, is onze school in een constante strijd verwikkeld om haar missie voort te zetten door gezinnen te ondersteunen met een beperkt tot geen inkomen die niet eens in staat zijn om het schoolgeld te betalen. Maar de strijd neemt voortdurend toe, waardoor het moeilijker wordt om te blijven voorzien in de basisbehoeften zoals brandstof voor verwarming, vervoer, elektriciteitsrekeningen, salarissen van het personeel en schrijfgerei voor zowel de school als de leerlingen.

Wij bidden en hopen op uw steun om deze moeilijke tijden te boven te komen en verder te gaan met het verspreiden van het woord van de Heer en het opvoeden van de toekomstige generatie.

"Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, altijd volhardend in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid in de Here niet tevergeefs is" - 1 Korintiërs 15:58

Mgr. Habib MRAD
Directeur van Charfet Syriac Catholic School

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI