Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Studiemiddag ‘Godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten’, 2 oktober

Chaldean Catholic Cathedral of Saint Joseph in Ankawa near Erbil IraqOp 2 oktober houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene een studiemiddag , getiteld ‘Godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten’.

Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De oorlogsjaren hebben een zware wissel getrokken op de hele bevolking. Miljoenen ontheemden en vluchtelingen, immense schade aan de infrastructuur en de economie, armoede. Politiek is de situatie complex. De toekomst is uiterst onzeker.

Christenen

Ook de christelijke gemeenschappen van deze landen zijn door de oorlog zwaar getroffen. Vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene hebben we contacten met de christenen in het Midden-Oosten proberen vast te houden, met name met Syrië, waar we dankzij enkele fondsen het werk van Caritas Syrië konden ondersteunen. Ook hebben we contacten met christenen in Egypte en Irak.

Godsdienstvrijheid in Egypte en IrakAfbeelding Leo voor uitnodiging godsdienstvrijheid en website

Op de studiemiddag 'Godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten' kijken we naar de situatie van godsdienstvrijheid daar aan de hand van twee landen: Egypte en Irak. Wordt godsdienstvrijheid daar gerespecteerd? Wat zijn de historische achtergronden van de huidige situatie? Hoe beleven de Kopten in Egypte de huidige situatie? Kunnen ze zich staande houden? Wat is hun toekomstperspectief? Irak is een ernstig verdeeld land. Hoe is het met de godsdienstvrijheid van christenen in het land als geheel gesteld en hoe is de situatie in Iraaks Koerdistan? Bij dit alles kijken we ook naar de vraag wat de situatie in de landen van herkomst betekent voor de mensen in de emigratie, m.n. hier in West-Europa, oosterse christenen die o.a. in Nederland een nieuwe toekomst opbouwen.

Sprekers

Dr. Jos Strengholt zal spreken over ‘Godsdienstvrijheid in Egypte’. Strengholt is anglicaans priester en journalist. Tussen 1987 en 2017 leefde hij het grootste deel van de tijd in Egypte.

Prof. dr. Herman Teule zal spreken over ‘Godsdienstvrijheid in Irak’. Teule is emeritus hoogleraar oosters christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven.

Overige gegevens

Locatie: Catherinakerk, Kruisbroedershof 4, ’s-Hertogenbosch.

Datum en tijd: vrijdag 2 oktober a.s. van 13.30-17.00 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.00 uur.

Aanmelding via: .

Deelnamekosten van € 10,-- p.p. graag vooraf overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in Den Bosch o.v.v. ‘studiemiddag Godsdienstvrijheid’. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname.

Foto's:
- Kerk in Irak (Foto: Wikipedia);
- Kerk in Egypte (Foto: L. van Leijsen)

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 2 dagen geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 4 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI