Brochure over kostwining van Sinti en Roma, toen en nu

roma en sintiNederland gedenkt dat het 75 jaar geleden bevrijd is van de bezetter. In die oorlog van 40-45 zijn veel Sinti en Roma uit Nederland en uit heel Europa weggevoerd en vermoord in concentratiekampen. In Oost Europa werden Roma zelfs terplekke omgebracht. Na de oorlog duurde het nog vele jaren voordat men zich enigszins kon herstellen van de zware verliezen en vernederingen.

In dit boekje "Kostwinning van Sinti en Roma, toen en nu" vertellen enkele twintiger en dertigers, dat hun ouders en voorouders niet geheel bij machte zijn geweest om hun eigen Sinti en Roma volk te helpen opbouwen en zich te bevrijden van de angsten.

Nu, in het jaar 2020 bij de vierde en vijfde naoorlogse generatie, is dit trauma, voortkomend uit de vernietiging en onderdrukking, nog zichtbaar en voelbaar. ‘Wij erven,’ zo zeggen zij, ‘nog een gedeelte van het verdriet en die achterstelling. ‘Onze kinderen gaan, God zij dank, onbevangener naar school’, ‘maar wij kampen nog te veel met werkloosheid en schulden.

De kostwinning van onze voorouders hebben wij niet kunnen overnemen en nieuwe bronnen van inkomsten zijn moeilijk beschikbaar’. Zij stellen in het boekje dat wanneer er te weinig inkomen is uit werk men minder goed in staat is om de kinderen te bieden wat heden ten dagen van hen verwacht wordt.

Zij doen daarom een beroep op de samenleving om beter met iedereen te kunnen uitwisselen zodat zij actiever kunnen participeren in de arbeid die in het land en de omgeving voor handen is.

‘Laat ons niet aan de kant staan’ zegt een van hen indringend, ‘en bevrijd ons uit die achterstelling’.

Deze brochure kan worden besteld bij het Pastoraat voor woonwagenbewonders, Sinti en Roma in Den Bosch

PWN
Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma
Emmaplein 19 C, 5211 VZ  ’s-Hertogenbosch
I. www.pwin.nl
E.
T. (073) 737 02 23