Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Mgr. Herman Woorts stuurt groet van verbondenheid aan Joodse gemeenschap in Nederland

4. defile bij monument bgsBij gelegenheid van 75 jaar bevrijding stuurde mgr. Herman Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom namens de RK Bisschoppen in Nederland, de Joodse gemeenschap een groet van verbondenheid. In deze brief staat hij allereerst stil bij het enorme verdriet dat de Joodse gemeenschap door de holocaust is overkomen en dat niet vergeten mag worden. Tevens wijst hij op recente verklaringen van Paus Franciscus en de kerken in Nederland tegen opkomend antisemitisme.

Samen met de Protestantse Kerk in Nederland gaf de RK Kerk op 28 juni 2019 een verklaring uit tegen het opkomend antisemitisme. Daarin wordt gezegd: "Wij rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de hele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden."

Sinds de oorlog zijn de relaties tussen de RK Kerk en het Jodendom, wereldwijd en landelijk, sterk verbeterd. Mgr. Woorts wijst op de  betekenis van Nostra Aetate (1965), het document van het Tweede Vaticaans Concilie, dat een grote mentaliteitsverandering heeft bewerkt en wederzijds vertrouwen en vriendschappen tussen katholieken en joden bevorderde. 

Ook wijst hij op de brief van de Nederlandse bisschoppen uit 1995 b.g.v. 50 jaar bevrijding, waarin de bisschoppen herinneren aan het moedige optreden van aartsbisschop J. de Jong, maar ook zelfkritisch terugblikken op de rol van katholieken tijdens de oorlog (hadden we niet meer moeten doen?) en de lange geschiedenis van het theologisch en kerkelijk anti-judaïsme dat bijgedragen heeft aan het ontstaan van een klimaat waarin de Sjoa kon plaatsvinden. 

De brief sluit af met een passage over de warme ondelinge betrekkingen die mede onder invloed van Nostra Aetate zijn gegroeid. De jaarlijkse Dag van het Jodendom op 17 januari aan de vooravond van de Gebedsweek voor de Eenheid speelt hierin een belangrijke rol. Mgr. Woorts spreekt de hoop en het vertrouwen uit, "dat de onlosmakelijke verbondenheid, die wij als katholieken met het Joodse volk hebben, mag groeien en tot zegen zal zijn voor deze wereld die de Eeuwige ons heeft toevertrouwd."

Lees hier de hele brief van Mgr. Woorts 

 

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI