Orthodoxie en het coronavirus 6. Griekenland

anastasis detail0Hoe viert de Kerk van Griekenland in deze tijd Pasen?

In Griekenland zijn de liturgievieringen opgeschort op last van o.a. de ministeries van godsdienst en van gezondheid.De regering heeft op alle terreinen van de uitoefening van godsdienst het houden van vieringen verboden. Dat geldt voor alle geloofsgemeenschappen.
De kerkgebouwen bleven alleen open voor individueel gebed. De gelovigen hebben wel de mogelijkheid diensten online, op tv of via de radio te volgen. Tevens geldt er een regeling dat in Goede Week en met Pasen de liturgie door slechts de priester en in elk geval een voorzanger in gesloten kerken gevierd wordt.

Maatregelen tegen het coronavirus

Aartsbisschop Hieronymos van Athene, het hoofd van de Grieks-orthodoxe Kerk, had de verantwoordelijke minister 330px Archbishop Ieronymos II of Athensgevraagd dat kerkelijke vieringen gewoon doorgang konden vinden in gesloten kerken en ook diensten toe te laten in de kloosters, omdat de mensen daar sowieso gemeenschappelijk leefden. De Kerk had maatregelen genomen om de gelovigen tegen het coronavirus te beschermen, zoals het schrappen van diensten gedurende de week en de zondagsdienst tot de duur van één uur te beperken en hygiënische voorzorgen te treffen. Wel wilde de Kerk de communie uitdelen met steeds dezelfde lepel voor de gelovigen. Daarop heeft de regering de strikte regelingen van 16 maart afgekondigd.

Arrestatie

De regeringsmaatregelen zijn binnen de Grieks-orthodoxe Kerk omstreden. Op 20 maart heeft metropoliet Serafim van Kythira ondanks het verbod een dienst in zijn kathedraal gehouden met open kerkdeuren en compleet met klokkengelui. Daarop werd hij gearresteerd, verhoord en weer vrijgelaten. De volgende dag informeerde de metropolie dat de vieringen niet verder door zouden gaan.

Pasen anders dan gewoonlijk

Griekenland zal dus dit jaar met Pasen de gebruikelijke feestelijkheden missen. Het betekent ook dat zaken zoals bij voorbeeld het traditionele roosteren van het paaslam niet zal plaatsvinden en ook niet de bezoeken aan huis bij familie en vrienden. Ook de traditionele paasvlam die elk jaar uit de H.Grafkerk te Jeruzalem komt, zal wel naar Griekenland komen, maar niet onder de mensen uitgedeeld worden.

Foto's
- Griekse verrijzenisicoon (Foto: Temple Gallery London)
- Aartsbisschop Hieronymos van Athene (Pasok/Wikimedia Commons)