Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Leerhuis bezoekt Grieks-orthodoxen uit Syrië

IKONOSTAS webP1020017Gisteren vierden de Grieks-orthodoxen uit het patriarchaat Antiochië in Nederland hun zondagsliturgie. Naast de eucharistie zelf, was er het kort ritueel van de kerkelijke verloving van een toekomstig echtpaar, een gedachtenisdienst aan het einde voor een overleden jongeman en na de koffie was er een doopplechtigheid. Het Leerhuis in Den Bosch was erbij, cursist Hen Holthuizen uit Zaandam doet kort verslag over wat hij daar meemaakte.

Zondag 13 november waren we met zo'n 11 mensen - als onderdeel van het Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis 2016 -, KOOR webP1020014te gast bij de Goddelijke Liturgie van de Antiocheens-orthodoxe parochie in Amersfoort. Deze kerkt in de rooms-katholieke Sint-Ansfriduskerk aldaar.

De taal van de liturgie

Vader Basilios Khamis ging voor in de viering, met ondersteuning van een tiental zeer ervaren koorleden. De viering vond bijna geheel in het Arabisch plaats, aangezien het merendeel van de christenen (volle kerk en heel veel kinderen!) uit Syrië afkomstig is. Sommige stukken waren in het Grieks (‘Kyrie eleison’) of vooral het Nederlands (enkele litanieën, de lezingen, de geloofsbelijdenis, het Onze Vader).

Schriftlezingen

ABUNA webP1020016Opvallend was de eerste lezing, het epistel ofwel de ‘Apostel’, die een koorlid in het Arabisch vanaf zijn mobieltje zong (de priester deed dit overigens soms ook), maar al ras door de prachtige zang van Leo van Leijsen, coördinator van het Leerhuis, in onze eigen taal ook goed tot zijn recht kwam. Vervolgens werd het Evangelie eerst door vader Basilios in het Arabisch en daarna door Ton Bun (pater marist) uit onze groep in het Nederlands vertolkt. Ikzelf heb de viering grotendeels (er waren wat stukken ingekort) vanuit mijn Byzantijns-Slavisch kerkboek kunnen volgen. Al met al was de viering, met als thema in het Evangelie: de Barmhartige Samaritaan, een zeer inspirerende ervaring.

Ontmoeting na de dienst

Na afloop werd door Vader Basilios (met behulp van een tolk) in het kort verteld hoe de Antiocheense Kerk o.a. is georganiseerd, vanaf het begin van haar ontstaan tot haar positie hier in Nederland, en welke rol de priester specifiek vervult binnen de gemeenschap.
Daarna konden wij ons in de parochiezaal onder het genot van koffie/thee (met heerlijke lekkernijen) nog onderhouden met de aanwezigen, wat zeer werd gewaardeerd.
Ook hebben wij ons hierbij uitvoerig laten voorlichten door een parochiane over het vraagstuk van de Syrische vluchtelingen. Deze ontvluchten de oorlog, maar meestal hoogopgeleid als men is, zou ook een economisch motief een rol spelen, waarom ze juist naar landen als Nederland komen.

Het was werkelijk fijn dit meegemaakt te mogen hebben.

GROEPSFOTO

Foto's
- Tijdens de dienst, vader Basilios in de middendeur van de iconostase (eerste 3 foto's: L. van Leijsen);
- Het koor;
- Abuna Basilios;
- Groepsfoto, samen met Christus, de Moeder Gods en Johannes de Voorloper. Vader Basilios draagt de kaars met O.L.V. van Den Bosch, die de parochie als dank voor haar gastvrijheid ontving. (Foto: F. Dankloff)

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI