Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Studiebijeenkomst 'Oecumenische Herdenking van de Reformatie' in Lutherse Kerk Woerden

Foto 4In 2017 zal er wereldwijd veel aandacht zijn voor 500 jaar Reformatie. Met name in Duitsland, maar ook in Nederland worden in de aanloop naar 2017 allerlei activiteiten georganiseerd. De Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid bracht in 2013 ten behoeve van de oecumenische herdenking van de Reformatie in 2017 een studiedocument uit. De vereniging publiceerde onlangs een Nederlandse vertaling die gratis beschikbaar is op deze website.

In samenwerking met de werkgroep die vanuit het moderamen van de Protestantse Kerk en de Bisschoppenconferentie een oecumenische herdenking van de Reformatie in Nederland voorbereidt, organiseert de vereniging op vrijdagmiddag 6 november 2015 van 13.30 tot 17.00 uur in oudste Lutherse Kerk in Nederland een bijeenkomst over de kansen en uitdagingen van deze herdenking.

Cover2 pagina 8 269x400De bijeenkomst begint om 13.30 met een gebedsdienst. Sprekers op de studiebijeenkomst zijn: bisschop dr. Martin Hein van de Evangelische Kerk in Kurhessen Waldeck, dr. Bernhard Hegge, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Roermond, ds. Trinette Verhoeven, president van de Evangelisch Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en dr. Magriet Gosker, coördinator voor de herdenking van de Reformatie namens de Protestantse Kerk. Middagvoorzitter is dr. Ad van der Helm, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Rotterdam.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via of telefonisch 073-7370026 en door overmaking van € 7,50 op rekening NL97INGB0000801919

Algemene Ledenvergadering

In de ochtend van 6 november wordt van 10.30 tot 12.30 in de Lutherse Kerk van Woerden de algemene ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering worden de jaarstukken (algemeen jaarverslag 2014-2015, de jaarrekening 2014, begroting 2016) gepresenteerd en vastgesteld. Leden en donateurs van de vereniging zijn van harte welkom bij de algemene ledenvergadering. Graag ontvangen we vooraf uw opgave via of telefonisch 073-7370026

Het adres van Lutherse Kerk in Woerden is Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden. Voor meer informatie over de kerk in Woerden zie https://www.lutherswoerden.nl

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI