Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Werkbezoek aan opvang ongedocumenteerden in Amsterdam

IMG 0148b“Het is een schande dat jullie in deze omstandigheden moeten leven. Ik heb veel bewondering voor jullie”, was één van de reacties bij het bezoek aan de gekraakte Christus Koningkerk in Amsterdam Zuidoost waar zo’n 45 Afrikaanse mannen sinds half december hun eigen onderdak gecreëerd hebben (http://wijzijnhier.org/2017/12/). Zolang als het duurt, want op 1 april moeten ze er uit zijn.

Lees meer...

De hele week aan diaconie doen en op zondag vieren dat je dat mag

KerstpakkettenOp 16 januari sprak ik met Anneke Leisink en Desiree Schalk over het ontstaan en de initiatieven van de oecumenische diaconale werkgroep van de Antonius van Paduakerk (RK) en de Maranathakerk (PGN) in Nijmegen. Vanuit deze werkgroep, bestaande uit negen mensen (waarvan vijf vanuit de katholieke Antonius van Paduakerk en vier vanuit de protestantse Maranathakerk), organiseren deze katholieke parochie en protestantse gemeente jaarlijks twee grote diaconale acties waaraan bijna alle katholieke en protestantse kerken in Nijmegen deelnemen, de kerstpakkettenactie en de voedselinzameling voor de Voedselbank. 

Lees meer...

Ik bid samen, omdat:

BernardoIn dit artikel beschrijft pater Bernardo den Boer m.h.m. (Mill Hill) zijn persoonlijke ervaringen met de oecumene. Hij heeft lang in Brazilië gewoond en is nu pastor van de Portugeestalige parochie Nossa Senhora de Fatima te Amsterdam. Pater Bernardo hield de overweging in de openingsdienst van de 'Week van Gebed voor de Eenheid' op 14 januari jl., die in zijn parochie plaatsvond. De teksten van de Week van Gebed voor de Eenheid werden dit jaar gemaakt door de kerken in Brazilië. 

Lees meer...

Samen Kerk zijn: Gods geschenk aan elkaar

Anmar

Wie actief is in de christelijke bediening en/of de berichten in de media volgt die betrekking hebben op een of meerdere kerkgenootschappen in Nederland, zal waarschijnlijk vaak signalen ontvangen dat veel kerken en christelijke organisaties het in deze tijd (heel) moeilijk hebben. Door de toenemende ontkerkelijking en de economische crisis kampen zij met een voortgaande krimp in hun ledenbestanden en met afname van middelen. Een van de gevolgen hiervan is dat er in ons land veel prachtige en gezichtsbepalende kerkgebouwen afgestoten worden.

Lees meer...

We zijn allen verenigd in één doop

HoogeBerkt100De Gemeenschap De Hooge Berkt is een kleine 50 jaar geleden in Bergeijk ontstaan, vanuit de persoonlijke behoefte van enkelen om de boodschap van het Evangelie concreter handen en voeten te geven dan ze tot dusverre hadden gedaan. Dat deden ze door samen te gaan wonen in een huis, veel te praten over hoe je je geloof vorm geeft in het dagelijks leven en samen zondags naar de parochiekerk in het dorp te gaan. De achtergrond van degenen die met elkaar gingen samenleven was divers:

Lees meer...

Pastoraat in oude stadswijken

Paulus van Mansfeld1Op grond van het Evangelie en vanuit de opdracht van de kerk stelt Stichting Buurtpastoraat Utrecht zich ten doel aanwezig te zijn bij de mens en groepen van mensen in oude stadswijken om – vanuit hun leefsituatie – hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen, en in hun zoeken naar perspectief in hun leven en samenleven.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI