Perspectief 2013-22

Geert100

Met dit nummer van Perspectief sluiten we alweer de zesde jaargang af. U treft in dit nummer een verscheidenheid aan artikelen aan, zes in totaal. Ook op de artikelen in dit nummer kunt u weer reageren via onze Linkedin-groep Oecumene Online. Wij gaan graag met u in gesprek!

    Lees meer...