Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

20 april 2008 - Christenen van het Heilig Land.

Leven tussen uitersten

Motto is ‘Christenen van het Heilig Land. Leven tussen uitersten’. Met deze christenen zijn allereerst de christenen van Israël en van de Palestijnse Gebieden bedoeld. Het oorspronkelijke christendom van het Heilig Land is Grieks-orthodox.

Vanwege de heilige plaatsen is er vanaf de eerste eeuwen ook een belangrijke westerse aanwezigheid geweest, tot op de dag van vandaag.

De ontmoeting tussen oosterse en westerse kerken heeft daar altijd plaats gevonden. Ook de oorspronkelijke Palestijnse christenen zijn vaak van een oosterse naar een westerse kerk geswitcht, zodat je nu bijvoorbeeld een belangrijke rooms-katholieke kerk van de Latijnse ritus hebt met een eigen Palestijnse patriarch. In Israël zijn er messiasbelijdende joden en zogeheten Hebreeuwse rooms-katholieken.

De christenen van het Heilig Land leven vaak tussen uitersten, bij voorbeeld Palestijnse christenen tussen de Israëlische staat en Palestijns islamisme, maar er zijn nog tientallen andere voorbeelden.

De poster van de Zondag voor de Oosterse Kerken 2008 laat een Palestijnse christelijke vrouw zien die bidt in de Geboortekerk te Betlehem, haar handen daarbij leggend in een kruisvormige opening in een pilaar van de kerk. De foto drukt iets uit van de positie van christenen in zowel de Palestijnse Gebieden als Israël, van hun “Leven tussen uitersten”.  (De foto is van de hand van nieuwsfotograaf  Nayef Hashlamoun, directeur van de Palestijnse vredesorganisatie Al-Watan, die samen met Nonviolence International een fotosite beheert: http://www.palestinetoday.org)

Er zijn ook christenen van het Heilig land die vanaf 1948 het gebied ontvlucht zijn. Zij kwamen bijvoorbeeld terecht in Libanon, waar ze soms Libanees staatsburger, maar meestal statenloos werden. Ze mogen een heleboel beroepen niet uitoefenen. Zo kwamen er Palestijnen, meest oosterse christenen, terecht in Dbayeh, een vluchtelingenkamp bij Beiroet. Ook zij leven al tientallen jaren tussen extremen: een Palestijn-onvriendelijke Libanese samenleving en islamisme in sommige andere Palestijnse vluchtelingenkampen.

Drie ‘Kleine Zusters van Nazareth’, een Libanese en twee Belgische, leven onder hen, solidair met hun sores en zich inzettend voor kleinschalig maatschappelijk en pastoraal werk en onderwijs. Het belangrijke werk van deze zusters is het project dat wij willen steunen uit de opbrengst van de collecte voor de Zondag Oosterse Kerken 2008 die in de parochies wordt gehouden. Lees hierover meer in het artikel Defining Dbayeh van Jim Quilty uit het tijdschrift One. God - World - Human Family - Church van de Catholic Near East Welfare Association.

Informatie over en materiaal voor de Zondag voor de Oosterse Kerken op 19-20 april a.s. zijn te verkrijgen bij: Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch, Tel. 073-6136471, , www.oecumene.nl

Projecten

Ieder jaar selecteert de KVO voor de Zondag voor de Oosterse Kerken een project of enkele projecten die gesteund zullen worden vanuit de opbrengsten van de collectes op deze zondag.

Dit jaar betreft het de werkzaamheden van de 'Kleine Zusters van Nazareth'. Zij verrichten kleinschalig maatschappelijk en pastoraal werk en onderwijs in Dbayeh, een vluchtelingenkamp in Beiroet.

Lees meer over het werk van de zusters in het artikel Defining Dbayeh van Jim Quilty uit het tijdschrift One. God - World - Human Family - Church van de Catholic Near East Welfare Association of in het artikel 'Eén en al liefde' van zuster Johanna Ghyoot, uit de fraterniteit Dbayeh

U kunt uw bijdrage voor dit project ook overmaken op giro 1087628 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch o.v.v. het project.

Materiaal

 • Liturgiesuggesties

Gebedsprentje

Voorkant

Achterkant

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI