Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

17 t/m 24 januari 2021

Blijf in mijn liefde en je zult veel vruchten dragen Johannes 15 vers 5-9

2004 - "Mijn vrede geef ik u' (Joh. 14,27)

Syrië

Dit jaar komt het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid uit Aleppo in Syrië.

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen wordt sinds 1908 jaarlijks gehouden van 18 – 25 januari, de data van het Feest van St. Petrus en het Feest van St. Paulus. Sinds 1968 wordt het materiaal gezamenlijk voorbereid door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen. Elk jaar levert een oecumenische werkgroep uit telkens een ander land de bouwstenen voor het materiaal aan. Dit jaar komt het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid van de christenen uit het Midden-Oosten. Een groep christenen van verschillende kerken (orthodox, rooms-katholiek en protestant) uit de Syrische stad Aleppo koos het thema ‘Mijn vrede geef Ik u’. De volkeren van het Midden-Oosten maken moeilijke tijden door. Vrede lijkt verder weg dan ooit. Ook voor de kerken in het Midden-Oosten is het leven verre van eenvoudig. Zij vormen een kleine minderheid en beseffen dat zij alleen gezamenlijk geloofwaardig van de vrede van God en Jezus Christus kunnen getuigen. Hun gebed voor vrede en hun gebed voor meer eenheid gaan daarom gelijk op. Zij nodigen kerken overal ter wereld hartelijk uit met hen mee te bidden. Zo kunnen christenen wereldwijd hun meeleven en solidariteit met de mensen in het Midden-Oosten tot uitdrukking brengen, maar zich ook gestimuleerd voelen om in hun eigen omgeving mee te werken aan het bevorderen van eenheid en vrede.

Aan de hand van een gedeelte uit het evangelie van Johannes (Joh. 14,23-31) kunnen christenen meer zicht krijgen op het bijbels visioen van vrede. De tekst uit Johannes 14 maakt deel uit van Jezus’ afscheidsrede tot zijn leerlingen voor hij ter dood gebracht zal worden. In die dreigende situatie belooft Jezus hun zijn vrede: ‘Mijn vrede geef Ik u’. De basis van deze vrede ligt in Gods alomvattende liefde, die Jezus laat zien. Wie Jezus’ woorden ter harte neemt, vindt zelf een innerlijke vrede en kan met hulp van de heilige Geest vrede en verzoening teweegbrengen. De wereld denkt vrede en veiligheid te vinden door de uitoefening van macht en kracht, maar Jezus leert de weg van de dienstbaarheid en bescheidenheid. Het kwade wordt overwonnen door het goede. Wie deze weg van de dienstbaarheid gaat, zal ontdekken dat Gods liefde groter is dan alle tegenkrachten, zelfs die van de dood. Vertrouwend op de opstanding van Christus kunnen christenen moed vatten en hoop vinden, solidair zijn met hen die lijden onder onderdrukking en geweld, en bijdragen aan gerechtigheid en vrede.

Het thema ‘Mijn vrede geef Ik u’ sluit uitstekend aan bij het Decennium tegen geweld dat de Wereldraad van Kerken heeft afgekondigd voor de jaren 2001-2010. De Raad van Kerken in Nederland en zijn lidkerken geven hier met het project ‘Geweld niet gewild. Kerken voor veiligheid en vrede’ een eigen invulling aan.

Materiaal

Achtergrondinformatie en liturgische materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid 2004

 


 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI