Week van Gebed

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt internationaal jaarlijks gevierd van 18 tot 25 januari. De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.

In Nederland bereiden MissieNederland en de Raad van Kerken deze gebedsweek samen voor. Vanwege deze samenwerking wijken de data waarop de Gebedsweek voor de Eenheid in Nederland gevierd wordt af van de internationale data. De Gebedsweek wordt in Nederland ieder jaar op andere data gehouden in de derde volle kalenderweek van januari, van zondag tot en met zondag.

Geert van Dartel maakt namens de verenging deel uit van de projectgroep die de Nederlandse vertaling van het materiaal verzorgt. U treft hier informatie en materiaal aan vanaf 2002.

headerafbeeldingweekvangebedvooreenheid2024

Week van gebed voor de eenheid 2024: “Heb God lief… en je naaste als jezelf”

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024....
Verder lezen
vie commune opt resized1 730x410

2021 #Bljifinmijnliefde

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Weekvan Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.
Verder lezen
37160

2020 – Buitengewoon

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te...
Verder lezen
week van gebed

2019 – Recht voor ogen

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Daarnaast is er een gebedskaartje om uit te delen in de viering. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen....
Verder lezen
28101

2018 – Recht door zee

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed...
Verder lezen
24398

2017 – Jouw hand, mijn glimlach

Zoals verwacht speelt de Gebedsweek voor de Eenheid in 2017 in op de herdenking van 500 jaar Reformatie. De teksten zijn voorbereid door een groep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken in Duitsland. Een werkgroep van de Raad van Kerken in Duitsland (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) zorgde voor de nodige...
Verder lezen
woord is aan jou 70x100

2016 – Het woord is aan jou

“Het woord is aan jou”, luidt het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in...
Verder lezen
Dorst

2015 – Dorst?

‘Dorst?’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt.
Verder lezen
espenblad

2014 – Is Christus dan verdeeld?

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De gebedsweek vindt...
Verder lezen
rvkwvg2013

2013 – Wandelen met God

‘Wat God vandaag van ons vraagt is dat we de weg van gerechtigheid, barmhartigheid en nederigheid gaan. Deze weg van navolging voert naar het smalle pad van God’s Koninkrijk en niet naar de autoweg van de hedendaagse grootmachten.’
Verder lezen

2012 – Winnen met gevouwen handen

Polen ‘Wij zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 15, 51 – 58). Dit  materiaal is voorbereid door vertegenwoordigers van de Rooms – Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Oud – Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Polen.
Verder lezen

2011 – Trouw en toegewijd

Israël De Raad van Kerkenen de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Trouw & Toegewijd’ verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft.
Verder lezen
1 2