Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

17 t/m 24 januari 2021

Blijf in mijn liefde en je zult veel vruchten dragen Johannes 15 vers 5-9

 

Week van Gebed voor de EenheidWGE1

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt internationaal jaarlijks gevierd van 18 tot 25 januari. De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.

In Nederland bereiden MissieNederland en de Raad van Kerken deze gebedsweek samen voor. Vanwege deze samenwerking wijken de data waarop de Gebedsweek voor de Eenheid in Nederland gevierd wordt af van de internationale data. De Gebedsweek wordt in Nederland ieder jaar op andere data gehouden in de derde volle kalenderweek van januari, van zondag tot en met zondag.

Geert van Dartel maakt namens de verenging deel uit van de projectgroep die de Nederlandse vertaling van het materiaal verzorgt. U treft hier informatie en materiaal aan vanaf 2002.

2021 #Bljifinmijnliefde

vie commune opt resized1 730x410#blijfinmijnliefde is het thema voor de Weekvan Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Lees meer...

2020 - Buitengewoon

37160'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta.

Lees meer...

2019 - Recht voor ogen

week van gebedVoor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Daarnaast is er een gebedskaartje om uit te delen in de viering. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk.Lees meer...

2018 - Recht door zee

28101Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.

Gods rechterhand

In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.

Lees meer...

2017 - Jouw hand, mijn glimlach

24398Zoals verwacht speelt de Gebedsweek voor de Eenheid in 2017 in op de herdenking van 500 jaar Reformatie. De teksten zijn voorbereid door een groep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken in Duitsland. Een werkgroep van de Raad van Kerken in Duitsland (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) zorgde voor de nodige coördinatie.

Het thema ‘Verzoening – de liefde van Christus laat ons geen rust’ maakt duidelijk waarop bij de oecumenische herdenking van de Reformatie het accent ligt. Het dient een Christusfeest te worden, waarin alle nadruk ligt op Jezus Christus en zijn verzoeningswerk als het centrum van het christelijk geloof. Dan kunnen alle oecumenische partners deelnemen aan de oecumenische festiviteiten.

Lees meer...

2016 - Het woord is aan jou

woord is aan jou 70x100“Het woord is aan jou”, luidt het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Letland hebben teksten gemaakt.

Lees meer...

2015 - Dorst?

Dorst'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt.

Lees meer...

2014 - Is Christus dan verdeeld?

espenbladDe Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema 'Is Christus dan verdeeld?' is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari.

Lees meer...

2013 - Wandelen met God

rvkwvg2013'Wat God vandaag van ons vraagt is dat we de weg van gerechtigheid, barmhartigheid en nederigheid gaan. Deze weg van navolging voert naar het smalle pad van God's Koninkrijk en niet naar de autoweg van de hedendaagse grootmachten.'

Lees meer...

2012 - Winnen met gevouwen handen

Polen

‘Wij zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 15, 51 - 58). Dit  materiaal is voorbereid door vertegenwoordigers van de Rooms - Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Oud - Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Polen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI