Perspectief 2022-59

2022-59 Herwig Aldenhoven. Een blik op zijn leven en zijn kerkelijke en theologische inzet 17 geschiedenis van het christendom in grote variatie tegenkomen, behoren niet tot deze kern?35 Een dergelijke grondige analyse heeft, althans in Oud-Katholieke Kerk van Zwitserland, niet plaatsgevonden, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat de vraag de afgelopen twee jaar in een sfeer van campagnevoeren behandeld werd op bijeenkomsten van de synode en van de geestelijkheid (die deels via Zoom plaatsvonden vanwege de Corona pandemie), als ook in de kerkelijke pers. Ook de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) heeft zich, in zoverre dat bekend is, in dit opzicht (nog) niet van haar taak gekweten. Het verschil in de discussie over de twee onderwerpen – de wijding van vrouwen tot het apostolisch ambt en ‘Ehe für alle’ – is opvallend. Dit feit is voor mij aanleiding tot vraag die steeds prangender wordt: In hoeverre is de theologische benadering die we in het afscheidscollege van Herwig Aldenhoven en in andere bijdragen tegenkomen nog van blijvende relevantie voor de theologische en kerkelijke uitdagingen waarvoor het oudkatholicisme zich vandaag gesteld ziet? Is het boek Lex orandi - lex credendi, ondanks alle blijken van waarderen voor de auteur, toch niet meer van deze tijd? * Deze tekst heeft zijn basis in een lezing gehouden in het Institut für Ökumenische Studien van de Universität Fribourg (Zwitserland) op 2 december 2021. 1 Zie voor een uitvoeriger biografische schets: Urs von Arx, ‘Herwig Aldenhoven – eine biographische Skizze,’ in: Herwig Aldenhoven, Lex orandi – lex credendi. Beiträge zur liturgischen und systematischen Theologie in altkatholischer Tradition (ed. Urs von Arx i.s.m. Georgiana Huian en Peter-Ben Smit; Münster: Aschendorff, 2021), 429-438. 2 Bij een samenzijn na een koorrepetitie kreeg hij een astma-aanval en in de ambulance op weg naar het Inselspital (Bern) bovendien een hartstilstand die tien minuten duurde. Uiteindelijk moest men hem, terwijl hij in een kunstmatige coma lag, vanwege het al veroorzaakte hersenletsel laten sterven. 3 Opnieuw gepubliceerd in: Aldenhoven, Lex, 3-133. 4 Zo met name Bernard Botte in zijn toonaangevende reconstructie van de tekst: La Tradition apostolique de Saint-Hippolyte. Essai de reconstruction (Münster: Aschendorff, 1963). 5 Zie onder meer Christoph Markschies, ‘Wer schrieb die sogenannte Traditio Apostolica? Neue Beobachtungen und Hypothesen zu einer kaum lösbaren Frage aus der altkirchlichen Literaturgeschichte,’ in: Wolfram

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=