Perspectief 2021-56

34 Prof. dr. Peter-Ben Smit Perspectief eenheid van het lichaam en deze eenheid veilig te stellen. Elke kerk heeft dit ambt van eenheid in enigerlei vorm nodig teneinde de kerk van God te zijn, het ene lichaam van Christus, een teken van de eenheid van allen in het koninkrijk. (A.23) Het proberen tot een zo gemeenschappelijk mogelijk gedragen (en oecumenisch te verantwoorden) besluit te komen, bijvoorbeeld in de discussie rondom de wijding van vrouwen tot het apostolische ambt, kan bij Glazemaker goed gelezen worden als het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eenheid van de kerk, ook in kritische situaties. 4. Slot Bovenstaande inleiding geeft een indruk van de manier waarop Glazemakers manier van leiding geven als bisschop gelezen kan worden als de belichaming van een visie hierop, namelijk eentje waarin niet het optreden als profeet, maar het uitoefenen van episkopè, de natuurlijke taak van een bisschop, voorop staat. Het hoort, vanuit deze visie bezien, nadrukkelijk bij de episcopale verantwoordelijkheid om processen van besluitvorming toe te laten, te coördineren en tot een slot te laten komen dat de kerk zowel vernieuwt als bijeenhoudt. Misschien schuilt in dat alles dan toch nog iets profetisch: is deze manier van leidinggeven niet juist voor wie vanuit zichzelf verlangt naar een sterke, profetische leider, die zegt hoe het zit met de wereld een vorm van profetisch leiderschap die je erop wijst hoe het anders kan? 1 Antonius Jan Glazemaker was van 1982-2000 aartsbisschop van Utrecht; zie voor de biografie: Lydia Janssen, God is groter dan ons hart: Antonius Jan Glazemaker (1931-2018), aartsbisschop in een tijd van verandering (Utrecht: KokBoekencentrum, 2020); voor het volgende wordt ook gebruik gemaakt van materiaal dat terugkeert in: Lydia Jansen en Peter-Ben Smit, ‘Amtsverständnis und Führungsstil von Erzbischof Antonius Jan Glazemaker im Kontext der Veränderungsprozesse in der Altkatholischen Kirche der Niederlande (1982-2000),’ te verschijnen in de Internationale Kirchliche Zeitschrift (2022). Algemene gegevens over oud-katholieke theologie zijn (mede) ontleent aan: Peter-Ben Smit, Old Catholic Theology: An Introduction Brill Research Perspectives in Theology (Leiden: Brill, 2019). 2 Zie: Matthias Ring, ‘Christentum, Kirche und Politik. Versuch einer Annäherung,‘ Alt-Katholisches Jahrbuch 2020 (2020), 63-65. 3 Zie Jansen, God is groter, 284 e.v. 4 Er zijn dan overeenkomstig weinig teksten en publicaties van Glazemaker beschikbaar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=