Perspectief 2021-56

Redactioneel 1
De Bisschop als leider: 4
Inleiding 4
1. Het klassieke perspectief 6
2. Een contextueel perspectief 7
3. Identiteitsperspectief 8
Leiders als sacramentele wegwijzers 12
Oecumenisch verder denken over ambt en leiderschap 17
1. Veranderingsprocessen en leiderschap 17
2. Het belang van een open omgang met traditie 17
3. Vieren van de liturgie 18
4. Verandering is verankerd in de basis/ grondvlak van de kerk 19
5. Kanttekening: de prijs van eenheid 20
6. Existentieel leiding geven 21
Katholiek leiderschap in een tijd van transitie 24
Inleiding 24
1. Ontwikkelingen in Nederland 25
2,,Oecumenische openheid 25
3. Eigen wegen 26
4. Nabije toekomst 27
Visionair leiderschap 29
1 Inleiding: een valkuil en een visie 29
2 Ambt vanuit en voor de kerk: oud-katholieke accenten 31
3 Oecumenische en maatschappelijke context 32
4 Slot 34
Het vuur brandend houden 36
1 Inleiding: een valkuil en een visie 36
Architect van de mondiale katholieke oecumene 40
Inleiding 40
1 Drie Utrechtse kerkleiders bijgezet in de geschiedenis 41
2..De Willebrands-biografie van Karim Schelkens 44
3..Het Utrechtse intermezzo 46
4..Een leven in de mondiale katholieke oecumene 48
Personalia 51
Colofon 53

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=